,,Ik merk dat ouders zich soms incompetent voelen. Ze lezen al die positieve verhalen op social media van gezinnen die gezellig met elkaar aan de keukentafel aan het werk zijn. Waarom lukt mij dat niet, vragen ze dan aan mij. Ik krijg mijn kind niet gemotiveerd, wat moet ik doen. Sommige ouders zitten echt met de handen in het haar. Mijn belangrijkste taak is dan het wegnemen van stress. Ik kom er in dat soort gesprekken ook eerlijk voor uit dat het mij ook niet altijd allemaal lukt. Het is niet altijd gezellig. Ik zeg die ouders dan: kijk wat er wel kan en als het niet lukt dan is dat niet erg.”

KANSENGELIJKHEID Tom Kroon is leraar op basisschool J.P. Waale in Gorinchem. De afgelopen dagen had hij veel contact met zijn leerlingen uit groep 7 /8 en hun ouders. Maar niet elk gezin is even goed bereikbaar. En niet elk gezin is, om welke reden dan ook, in staat om de juiste begeleiding te bieden aan de kinderen die momenteel thuiszitten. ,,En dat baart me zorgen. School is normaal gesproken de plek waar hard gewerkt wordt aan kansengelijkheid van kinderen. Maar nu komt het aan op de ouders. Het is nu eenmaal zo dat niet elke ouder de tijd en de kennis heeft om kinderen te onderwijzen. Ik hoop dat de leerachterstanden niet al te groot worden.”

Voor veel kinderen maakt school het verschil

VEERKRACHT Kroon is ontzettend trots op wat hij en zijn collega’s op alle andere scholen in Nederland in een zeer korte tijd voor elkaar hebben gekregen. ,,Het is superknap wat er in zeer korte tijd is opgetuigd. je ziet dat er een enorme veerkracht is.” Toch maakt hij zich zorgen over de toekomst. ,,Ik heb er voor de komende weken voor gekozen om in te zetten op herhaling van bekende stof, maar als dit langer gaat duren zal er toch ook nieuwe stof aangeboden moeten worden. Dat vergt veel van ons als onderwijzers, maar ook van de kinderen en hun ouders." Dat de wil er bij veel ouders en collega's zeker is, blijkt wel uit de foto's en berichten die Tom al heeft ontvangen van ouders en collega's. ,,Ik zie veel leerzame activiteiten voorbij komen. Er is al een boel zinvol werk verzet ondanks al het gebalanceer."

De Gorcumse leraar maakt zich oprecht zorgen over kinderen die door omstandigheden de komende weken niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. ,,Voor veel kinderen maakt school echt het verschil. Maar school is er nu niet. Dat doet me pijn.” Ondertussen probeert hij er zelf voor zijn leerlingen wel zoveel mogelijk te zijn. ,,Er was iemand jarig uit de klas. Die stuurde ik een digitaal kaartje en via een videoboodschap heb ik hem toegezongen.”

CHALLENGES Ook de verrichtingen van de kinderen uit zijn klas houdt Kroon nauwgezet bij. ,,Omdat ze digitaal werken, kan ik precies zien bij welke opdrachten het mis gaat. Ik neem dan contact op met de leerling. Bespreek met ze waarom het niet lukt. Daarnaast probeer ik de verbondenheid te vergroten door middel van bijvoorbeeld challenges, het uitwisselen van foto's en chats met de klas.”

Succesmomenten mogen gevierd worden

Hoe je het zo gezellig mogelijk houdt thuis? Kroon is er duidelijk over: ,,Maak een dagplanning die voor jouw gezin haalbaar is. Kijk naar wat je wel kan doen. Verder is het belangrijk dat succesmomenten worden gevierd. Is er een opdracht af, laat de kinderen dan even iets leuks doen.”

Net als veel andere ouders schakelt hij continue tussen werk en privé. Het ene moment is hij leraar en helpt hij collega's en leerlingen op weg, het andere moment helpt hij, als vader, zijn eigen kinderen. ,,Zeker voor jonge kinderen is het lastig om te zien wanneer ik aan het werk ben en wanneer niet. Als ik niet gestoord wil, omdat ik aan het werk ben, zet ik een pet op. De kinderen weten dan dat ze even moeten wachten. Of dat ze het zelf op moeten lossen. Dat schept duidelijkheid. We bevinden ons in een bizarre tijd, het is echt nog zoeken naar wat wel en niet werkt, maar we zijn er voor elkaar.”

door Mirjam de Swart

Tom Kroon
Foto: Tom Kroon
Tom Kroon
Foto: Tom Kroon