LINK geeft extra taallessen Nederlands aan kinderen die maximaal 6 jaar in Nederland wonen. LINK is een initiatief van de Internationale Schakelklas (ISK) De Toekomst waar leerplichtige nieuwkomers maximaal twee jaar onderwijs in Nederlands als tweede taal (NT2) krijgen. De leerlingen worden aangemeld door de school waar ze op dat moment naar toe gaan. Via LINK krijgen de leerlingen 2 tot 4 uur...