In ieder hoekje en gaatje van ’t Gilde techniekcollege wordt les gegeven, zo vertelt directeur Redert. Door kleine, interne verbouwingen lukt het nog steeds alle leerlingen onderwijs te geven. Zo zijn de douches in de gymzaal verbouwd tot lesruimte. Het toont wel aan dat nu 55 jaar oude school aan de Gildeweg volledig uit zijn jasje is gegroeid. Het ruimte gebrek is zo groot dat vorig jaar zelfs leerlingen zijn afgewezen. 

,,Nu is het rustig op school omdat we vanwege corona maar aan één derde van de leerlingen tegelijkertijd les geven. Maar komend schooljaar stromen 225 leerlingen in de eerste klas in. Zo hoog is het aantal nieuwe leerlingen nog nooit geweest. We werden verrast door de groei omdat op bijna alle middelbare scholen sprake is van krimp van het aantal leerlingen,” zo legt de Redert uit. 

Sinds twee jaar werkt hij als directeur op ’t Gilde, de school valt onder de scholenkoepel CVO-AV (Christelijk voortgezet onderwijs – Alblasserwaard/Vijfheerenlanden). ,,We zijn ook blij dat de raad nu een besluit heeft genomen, langer uitstel kan echt niet meer, ook niet vanwege subsidies die voor 2023 moeten worden besteed. Toen de raad daarover sprak, sloeg de schrik ons echt om het hart. We kunnen nu nog voor de vakantie een architect kiezen voor de nieuwbouw, die dan kan gaan tekenen. Ook het bestemmingsplan moet natuurlijk nog gewijzigd worden.. Zo gaan we stap voor stap naar de nieuwbouw.” De nieuwe school moet in 2023 gereed zijn.

Maar we moeten ook naar de toekomst kijken, misschien is het een eenmalige uitschieter 

LASROBOT Het aantal leerlingen voor de nieuwbouw van de school was één van de discussiepunten in de raad. Als uitgangspunt worden 700 leerlingen genoemd, terwijl de school thans al 760 leerlingen heeft. Op 1 oktober worden de prognoses voor de school bijgesteld. ,,We begrijpen de zorg van de raad voor de bouw van een te kleine school, liefst hebben we natuurlijk een school voor 800 leerlingen. Maar we moeten ook naar de toekomst kijken, misschien is het een eenmalige uitschieter. Maar we gaan het hoe dan ook oplossen. Één van de mogelijkheden is dat leerlingen ook op het Innovatie en Afstudeercentrum (IAC) les krijgen. Daar kunnen we in samenwerking met andere scholen en het bedrijfsleven machines gezamenlijk gebruiken. Zoals bijvoorbeeld een lasrobot, een laboratorium of andere geautomatiseerde systemen. Die kunnen we zo effectief gebruiken. Zonder het IAC staat die verdere samenwerking een beetje stil.” 

GROOTE HAAR Het ’t Gilde werkt in de bedrijvenkring WeTech ook al intensief samen met het bedrijfsleven in de regio. ,,We hoeven maar een kik te geven of we krijgen spullen, alle bedrijven steunen ons hierin. Vorig jaar kregen we nog een vorkheftruck voor het regelmatig laten legen van de bakken met oud ijzer. Maar ook auto’s of zaagmachines worden door het bedrijfsleven geschonken.” Naast blijdschap over het besluit van de raad is Redert ook content over de nieuwe locatie van de school aan de Groote Haarsekade. ,,We kunnen op die plek nog beter samenwerken met de andere scholen in Gorinchem, we kunnen daar als school echt iets betekenen voor het techniekonderwijs. We zitten ook dicht bij het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar.” Redert kijkt verder uit naar de aanleg van een nieuw treinstation in Noord.

TECHNIEK HAVO Gilde Vakcollege Techniek is de grootste technische school in Nederland. Leerlingen komen uit de verre omtrek tussen pakweg Barendrecht en Tiel en tussen Kaatsheuvel en Schoonhoven. ,,We hebben leerlingen die dagelijks dertig kilometer fietsen naar onze school, veel leerlingen kiezen dan een elektrische fiets. Als we voorlichting geven, delen we zelfs foldertjes uit van elektrische fietsen.” Maar de populariteit zit volgens Krijn Redert toch vooral in het technisch praktische onderwijs op de school. Zo krijgen leerlingen uit de eerste klas al tien uur techniekles per week. ,,Dat is gewoon heel aantrekkelijk voor onze leerlingen, op andere scholen krijgen ze soms pas in het derde of vierde leerjaar techniek. Onze leerlingen hebben zo direct een voorsprong. We bieden ook doorlopende leerlijnen van VMBO naar MBO, zo kunnen leerlingen vanaf hun twaalfde tot hun negentiende jaar bij ons onderwijs volgen en daarna in het bedrijfsleven in de regio aan de slag. Zij nemen graag leerlingen van onze school aan als werknemers. We zijn zelf gestart met een techniek HAVO zonder dat dat wettelijk kon. Binnen drie maanden zijn we gestart. Het bezoek van de onderwijsinspectie aan de school was hartverwarmend. ‘Ga vooral door’, zo was het advies. Juist bij HAVO leerlingen is er veel uitval en een laag slagingspercentage, maar hier kiezen leerlingen bewust voor die leerweg.” Komend schooljaar zullen de eerste HAVO leerlingen examen doen op school. Thans nog met een bescheiden aantal van vijf of zes leerlingen. Maar vanaf volgend jaar gaat het jaarlijks om dertig tot vijftig leerlingen.

door Hannie Visser-Kieboom