door Mirjam de Swart

Montessorischool Hoog Dalem opende 9 september 2019 haar deuren voor de eerste keer. Nina en Olivia waren toen nog de enige twee leerlingen. Zij werden begeleid door de juffen Anna Maarse en Saskia van Willigen. Nina en Olivia zijn er nog steeds, net als de twee juffen, maar de klas is met 15 kinderen een stuk voller geworden. ,,We voorzien dus zeker in een behoefte”, lacht Gerda Mulder, directeur van de Montessorischool Hoog Dalem en de naastgelegen Graaf Reinaldschool. 

VERTRAGING De Montessorischool Hoog Dalem moet uiteindelijk in de wijk Hoog Dalem gaan komen. Samen met de Regenboogschool maakt de school straks onderdeel uit van de brede school in deze nieuwe wijk. Vorig jaar werd er vanuit gegaan dat deze nieuwe school na de zomervakantie van 2021 haar deuren zou openen. ,,Dat gaat echter niet lukken”, vertelt Mulder. ,,Er is wat vertraging opgelopen. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we eind 2021/begin 2022 in het nieuwe gebouw terecht.”

Ondanks dat de bouw van het nieuwe schoolgebouw vertraging heeft opgelopen, is Mulder trots op de resultaten die de montessorischool het afgelopen schooljaar heeft geboekt. ,,In één schooljaar hebben we er 18 leerlingen bij”, lacht Mulder. ,,Daar zal menig school jaloers op zijn.” Het aantal leerlingen voldoet hiermee aan het verwachtingspatroon dat Mulder bij de start van het schooljaar 2019/2020 had. 

Uit onderzoek onder Gorcumse gezinnen en leerkrachten van OVO (de overkoepelende organisatie voor het openbaar onderwijs) kwam naar voren dat het montessori-onderwijs het beste aansloot op hun wensen. ,,In deze regio was nog geen montessori-onderwijs. De dichtstbijzijnde montessorischolen staan in Dordrecht of Tiel", aldus Mulder. ,,Met de komst van deze school is dat gat nu wel opgevuld.”

In het montessori-onderwijs is een leerkracht veel meer een coach. ,,Alles gaat uit van het kind. Leer mij het zelf te doen, dat is het motto dat wij nastreven", legt Mulder uit. De kinderen worden hierbij begeleid door de leerkrachten Anna Maarse en Saskia van Willigen. Zij volgen naast hun werk de montessori-opleiding die door Hogeschool Rotterdam wordt gegeven. In totaal heeft OVO (de overkoepelende organisatie voor openbaar onderwijs) een groep van zeven leerkrachten gevormd die uiteindelijk op de montessorischool les gaan geven.

CORONA Ook op de montessorischool hadden ze de afgelopen maanden natuurlijk te maken met diverse maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus. ,,Maar toen de scholen eenmaal weer met halve groepen aan de slag mochten, konden wij direct al onze leerlingen begroeten”, vertelt Mulder. ,,De klas bestond op dat moment uit een stuk of elf leerlingen. Ze konden vanaf dat dus allemaal gewoon naar school komen, ruimte genoeg in het lokaal. Dat was een groot voordeel voor de kinderen en de leerkrachten.”

Mulder kijkt tevreden terug op het afgelopen schooljaar en heeft zin in het jaar dat er aan gaat komen. ,,We zijn goed op weg en nu de klas steeds groter wordt, wordt het les geven nog leuker. Er wacht ons weer een nieuwe periode met heel veel nieuwe uitdagingen. We hebben nog zoveel te ontdekken. Maar iedereen, ouders, leerkrachten en kinderen, is enthousiast. We kijken dan ook reikhalzend uit naar het nieuwe schooljaar.”