De plannen voor het IAC zijn onderdeel van de Beroepencampus in de stad. In het centrum wordt in samenwerking met onderwijs, overheid en ondernemers gewerkt aan vernieuwend onderwijs om zo meer geschoold personeel voor de regio te behouden en beter aan te sluiten op innovaties in het bedrijfsleven. Zo moet een betere balans ontstaan tussen vraag en aanbod in op de arb...