Dat weten we nu bij benadering wel, dankzij de transparante aanpak van onze burgemeester.

Waarvoor hulde. Het College én een meerderheid in onze regenboograad heeft immers gemeend aan het toch al overvolle arsenaal aan festivalia in de zomer nog een evenement te moeten toevoegen, namelijk het KWF-festival 'Sta op tegen Kanker'. Gezien de discussie rond de recent behandelde evenementennota, gezien de drastische aanslag op de bewonerskunst in de afgelopen jaren en g..