Dat weten we nu bij benadering wel, dankzij de transparante aanpak van onze burgemeester.

Waarvoor hulde. Het College én een meerderheid in onze regenboograad heeft immers gemeend aan het toch al overvolle arsenaal aan festivalia in de zomer nog een evenement te moeten toevoegen, namelijk het KWF-festival 'Sta op tegen Kanker'. Gezien de discussie rond de recent behandelde evenementennota, gezien de drastische aanslag op de bewonerskunst in de afgelopen jaren en gezien de berekende kosten van €300.000 - in kringen van intimi eufemistisch 300k genoemd - een uiterst eigenaardig en onbegrijpelijk besluit.

Wat heeft de dames en heren politici bewogen?

Het Goede Doel? Zeker stijgt de achting als je je verbindt aan het goede goede doel. Daarom ook staan de BN-ers in de rij om ambassadeur te worden. Tegen een ruime vergoeding natuurlijk. Bij voorkeur een doel dat lijfelijk voorstelbare ellende bestrijdt. Had bijvoorbeeld het Vluchtenlingenwerk bij de gemeente aangeklopt, dan was een positief besluit minder waarschijnlijk geweest. Wij Nederlanders hebben immers weinig of geen vluchtelingen en uitgehongerde kinderen in de familie, terwijl - nu wij in ons deel van de wereld zo onvoorstelbaar oud worden - iedereen inmiddels wel een of twee of meer verwanten heeft, die aan kanker lijden of eraan zijn overleden. Hetgeen natuurlijk treurig is, maar dat is doodgaan van de honger tenminste ook.

De televisie? Promotie van de stad? Zeker, de dames en heren pleitbezorgers voorspellen een enorme toestroom aan toeristen na het op televisie tonen van sfeervolle beelden, het Oude Stadhuis, de gezellige Grote Markt met fraaie fontein, de Jola Mode, de helaas gesloten Schouwburg en de helaas leegstaande Passage. En natuurlijk de V&D-traverse. Met een piepklein shotje van makelaar Leuk!

Hoeveel donateurs moeten er wel niet gewonnen worden voor het goede doel, als het maken van de show zoveel kosten met zich brengt? Blijft er per saldo nog wel wat over voor de Kanker zelf of betalen de nieuwe donateurs én de Gorcumers de vermeende stadspromotie?

En stel dat de Gorcumse sfeerbeelden werkelijk toeristen naar de stad trekken, wat treffen deze dan aan? Wat is er thans te beleven. Moet niet eerst geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de stad, voordat er dagjesmensen verlokt worden om te komen kijken? Zodat ze nog eens terugkomen en misschien wel willen wonen in een van de klimaatneutrale woningen, die ons College vóór 2040 wil bouwen. Zou ook leuk zijn voor de huidige bewoners, trouwens.

Jos Huibers - jos.huib@icloud.com