Het is toch immers meer dan begrijpelijk en getuigend van gezond verstand dat het COA (afgekort Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) haar oog heeft laten vallen op een gebouw, dat weliswaar nog steeds wordt aangeduid als het voormalig Belastingkantoor, maar in werkelijkheid natuurlijk al lang het voormalig AZC in de Gildenwijk is, omdat het volgens de geschiedschrijving daartoe in 2016 volledig...