[EFFICIENTER] In een zogenaamde ‘Houtkoolschets Acute zorg’ van het ministerie van VWS worden plannen ontvouwd om Spoedeisende hulp bij algemene, regionale ziekenhuizen te sluiten en meer te concentreren. De Houtkoolschets is vooral bedoeld als discussiestuk, in de schets worden geen specifieke ziekenhuizen genoemd. Aanvankelijk kon tot 1 november gereageerd worden op de schets, maar deze termi...