De informatieavond over geweld is onderdeel van het landelijk actieplan ‘Wapens en jongeren’, dat Gorinchem woensdag samen met andere gemeenten, politie, het OM, Halt, jeugdorganisaties en drie ministeries heeft gelanceerd. Doel van het actieplan is om het wapenbezit van met name steekwapens en het wapengebruik onder jongeren te verminderen. Burgemeester Reinie Melissant-Briene: ,,Gelukkig vert...