Wethouder Ro van Doesburg vond een onderzoek veel te ver gaan en zag daarin geen taak voor de gemeente. ,,Ik zie dat wel als onze taak, wij willen onze rol als regenbooggemeente echt waarmaken. Uw reactie is buitengewoon slap”, zo liet Wientjes de wethouder weten. Uiteindelijk zegde de wethouder toe te onderzoeken òf de gemeente hierin wel een taak heeft. De landelijke discussie over ‘homo verk...