Sinds corona rondwaart in ons land overleden in de gemeente Gorinchem tot half november 22 mensen aan het virus. Ter vergelijking, de Spaanse griep eiste in 1918 het leven van 39 mensen, terwijl in die tijd veel minder mensen in de en rond de stad woonde. Ook dat jaar is sprake van een griepvirus dat langere tijd rondwaart in de stad. Zo is de eerste golf in de zomer en wordt de stad in oktober...