Het terrein langs de Spijksedijk vormt samen met het terrein langs de Arkelsedijk onderdeel van het grotere plan om de Lingeoevers te her ontwikkelen. Uitstel van de verkoop van het terrein aan de Spijksedijk gebeurt op verzoek van de gemeente Gorinchem om de herontwikkelingsmogelijkheden van de locatie nog verder te onderzoeken. Als deze herontwikkeling kansrijk is, wordt een Nota van Uitgangs...