Een handgranaat die bij de Gorcumer werd aangetroffen, werd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) tot ontploffing gebracht. De EOD identificeert explosieven en ruimt deze. Dit gebeurt ruim 2.500 keer per jaar. Aan het woord is Majoor Peter van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie: ,,Bij het aantreffen van een explosief dient de vinder de politie te verwittigen. De meldkamer va...