Met het amendement met de titel  â€™Gorinchem: veilige thuisvesting’ stellen ze voor dat de gemeenteraad de bereidheid uitspreekt om in Gorinchem passende, kleinschalige opvang van statushouders en kansrijke asielzoekers te faciliteren. Bovendien stellen PvdA en DG voor om met elkaar, gemeenteraad, college en inwoners, in gesprek te gaan over waar en op welke manier die opvang op een passend...