In een raadsinformatiebrief over het monumentenbeleid schrijft de gemeente nu dat de behoud en bescherming van grafmonumenten kan worden opgenomen in de beheersverordening voor de begraafplaatsen. In de verordening kan dan een lijst met bijzondere grafmonumenten worden opgenomen. Alvorens dan tot ruiming wordt overgegaan kan de lijst geraadpleegd worden. Op de inventarislijst van het Bureau Funeraire adviezen staan 453 waardevolle grafmonumenten uit Gorinchem. De raad spreekt 2 juli opiniërend over het collegevoorstel; op 9 juli neemt ze een besluit over eventuele aanvullingen op de monumentenlijst.

Tijdens de bijeenkomst in maart werd de raad geïnformeerd over de verdere uitwerking van het gemeentelijk monumentenbeleid. De gemeente is voornemens om 202 panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument. De Erfgoedcommissie adviseerde het college om nog een aantal extra panden op te nemen plus bijzondere interieurs en winkelpuien. Het college nam dat advies niet over, maar enkele raadsleden dachten daar anders over. Bij de bespreking vroeg Groen Links raadslid Rutger van Breemen verantwoordelijk wethouder Dick van Zanten waarom hij de grafmonumenten niet direct mee wilde nemen in de eerste ronde van de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Raadslid Ingrid Zwaan (D66) sprak die avond van tunnelvisie van de wethouder. De raad vroeg in het bijzonder aandacht voor de grafmonumenten op de Katholieke begraafplaats aan de Arkelse Onderweg.

Naast het opnemen van de grafmonumenten in het gemeentelijk monumentenbeleid adviseerde de Erfgoedcommissie om ook historische interieurs en bijzondere winkelpuien op te nemen. Voor nader onderzoek moet de gemeenteraad nog wel extra geld vrij maken. Zo is met de inventarisatie van twintig bijzondere interieurs een bedrag van 10.000 euro gemoeid. Voor het aanwijzen van 24 extra panden tot gemeentelijk monument is een bedrag van 77.500 euro nodig. Als de raad ook historische winkelpuien wil beschermen dan kost dat eenmalig 75.000 euro extra. Het aanwijzen van de panden tot gemeentelijke of beeldbepalend monument start komend najaar met inloopavonden voor bewoners van de potentiële monumenten. De aanwijzing is vertraagd door de corona crisis; aanvankelijk wilde de gemeente al in april beginnen met de aanwijzing.

De adviesnota voor uitbreiding van het monumentenbeleid is uitgevoerd door het bureau Helsdingen. Het college heeft het bureau ook om nader advies gevraagd over de rol van erfgoedbeleid binnen de gemeente Gorinchem Zo heeft de gemeente de opdracht tot verduurzaming èn behoud van het dakenlandschap in de historische binnenstad. Hoe gaat ze straks bijvoorbeeld om met aanvragen voor zonnepanelen op historische panden? Thans is monumentenbeleid nog ondergebracht bij Stadsontwikkeling. Maar in de nieuwe cultuurvisie is erfgoed eveneens opgenomen als één van de pijlers. Goed onderhouden erfgoed kan zo ook onderdeel zijn van het vermarkten van (Mooi) Gorinchem. De uitkomst van het nader onderzoek naar de rol van erfgoedbeleid wordt komend najaar verwacht.

Hannie Visser-Kieboom
Foto: Hannie Visser-Kieboom
Kapel voor overleden priesters op begraafplaats aan de Arkelse Onderweg
Hannie Visser-Kieboom
Foto: Hannie Visser-Kieboom
Het markante, witte pand aan de Wolpherense dijk dateert uit 1968