In een raadsinformatiebrief over het monumentenbeleid schrijft de gemeente nu dat de behoud en bescherming van grafmonumenten kan worden opgenomen in de beheersverordening voor de begraafplaatsen. In de verordening kan dan een lijst met bijzondere grafmonumenten worden opgenomen. Alvorens dan tot ruiming wordt overgegaan kan de lijst geraadpleegd worden. Op de inventarislijst van het Bureau Fun...