Pierre Schefferlie (Democraten Gorinchem) steekt zijn enthousiasme voor het project niet onder stoelen en banken. ,,Het is een fantastische woonvorm voor ouderen. En plek waar ze nog lang van hun vrijheid kunnen genieten, waar betrokkenheid heerst en waar mensen (weer) betekenisvol kunnen zijn. Het is schrijnend te zien dat sommige ouderen verplicht worden de stad te verlaten, omdat er hier geen plek voor ze is.” 

BUREN DICHTERBIJ Er komen steeds meer ouderen in de samenleving. Veel van hen willen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. In een Knarrenhof kan dat: dit is een woonvorm waarbij ouderen in een hofje wonen en waarin elkaar helpen heel normaal is. De woningen zijn levensloopbestendig en er zijn gemeenschappelijke ruimtes. ,,Een Knarrenhof is een plek waar je buren net iets dichterbij zijn dan elders”, aldus raadslid Janneke van Oversteeg (CDA) 

Drijvende kracht achter de kerngoep Knarrenhof die sinds 2018 actief is in Gorinchem en Molenlanden is Daan van Delden. Hoewel er nog geen mogelijke locatie in beeld is, gaat zijn voorkeur sterk uit naar het voormalige schoolgebouw aan de Lange Slagenstraat. De raadsleden hebben hem echter op het hart gedrukt niet te veel te focussen op één locatie. ,,De Lange Slagenstraat is zeker niet afgeschreven als mogelijke plek, maar brengt wel wat onzekerheden met zich mee”, legt Van Oversteeg uit. ,,De locatie is eigenlijk veel groter dan voor een Knarrenhof geschikt is.” ,,En”, zo vult Schefferlie aan, ,,de kans bestaat dat het pand als monument aangemerkt gaat worden.”

OMARMEN De locatie is dan ook niet waar het om draait bij het indienen van deze motie. Schefferlie: ,,Wij willen vooral dat de gemeente meedenkt en mee zoekt. Dat ze het plan omarmen. Dat ze denken: wat een mooi plan. Laten we ons hiervoor hard maken.” Dat is ook in lijn met het beleid van de overheid, legt Van Oversteeg uit. ,,Het kabinet wil de ontwikkeling van zulke nieuwe woonvormen stimuleren en heeft daarvoor een stimuleringsregeling opengesteld. Minister Hugo de Jonge roept gemeenten op om grond beschikking te stellen voor dit soort initiatieven.”

Een Knarrenhof creëert een vorm van solidariteit. Dat past echt in Gorinchem 

Pierre Schefferlie is vooral enthousiast over de jongeren die bij het project betrokken worden. Hij legt uit dat er in de Knarrenhof bijvoorbeeld ook wooneenheden voor jongeren moeten komen. Deze jongeren dragen dan op een positieve manier bij aan het woonklimaat van de ouderen. Van Oversteeg: ,,Een Knarrenhof creëert een vorm van solidariteit. Dat past echt in Gorinchem.”

POORT6 Niet alleen de gemeente wordt gevraagd het initiatief voor een Knarrenhof omarmen. De raadsleden en Van Delden hopen ook dat Poort6 het belang van deze vernieuwende woonvorm inziet. ,,Hoe meer partijen het initiatief omarmen, hoe sterker je staat naar mogelijke projectontwikkelaars toe”, aldus Jack Oostrum (PvdA). 

,,Het wordt tijd dat de gemeente stopt met alleen maar praten over de plannen en nu ook echt iets gaat doen”, aldus Van Mourik. Oostrum (PvdA) ,,Er is ontzettend veel belangstelling voor dit plan, dat alleen al bewijst dat je hier als gemeente iets mee moet doen.” Schefferlie: ,,De gemeente roept vaak dat ze willen faciliteren. Punt. En daar stopt het dan ook. Ik zou willen zeggen: ,,Ga aan de gang.”

De coalitiepartijen dienen de motie in tijdens de raadsvergadering op donderdag 9 juli. Er wordt niet alleen gevraagd om met de kerngroep Knarrenhof Gorinchem in gesprek te gaan over mogelijke ontwikkellocaties, maar ook om de gemeenteraad voor 1 november 2020 te informeren over mogelijke locaties en vervolgstappen.

Voor meer informatie: Knarrenhof.nl 

door Mirjam de Swart