De bewoners verzetten zich tegen de huisvesting van asielzoekers in het voormalige belastingkantoor. De pas geopende Facebookpagina ‘NEE AZC in Gildenwijk’ laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Grootste struikelblok is de vrees voor veel geluidsoverlast bij de voornamelijk oudere bewoners van de Frisoflat. De woonflat staat pal achter het belastingkantoor, hierdoor vormt zich een klankkast die de geluiden tussen de twee gebouwen versterkt. De bewoners hebben al meerdere keren bij de gemeente aan de bel getrokken en gesprekken gehad met wethouder Ro van Doesburg. Hij kreeg op 14 mei al een eerste brief met vragen van de bewoners. Ook kregen alle college- en raadsleden op 12 juli een brief met argumenten tegen de huisvesting. 

AANMELDEN Maar het blijft oorverdovend stil vanuit het gemeentehuis, zo stellen ze. ,,We hebben geen antwoord gehad op onze brief aan de wethouder. Wel weten we dat er op 3 september een informatieavond wordt gehouden op het gemeentehuis. Maar hoe we ons daarvoor kunnen aanmelden? Ik kijk iedere dag op de site en heb vrijdag nog met het gemeentehuis gechat en dan weten ze van niets." De bijeenkomst is gepland in vergaderzaal zeven op het gemeentehuis. In deze ruimte kunnen met in acht neming van anderhalve meter afstand vanwege corona niet heel veel mensen bijeen komen. Bij de komst van de noodopvang in 2015 werd een informatieavond gehouden in de aula van het gymnasium, dichter bij de Johan Frisoflat en beter toegankelijk voor oudere bewoners.

NOODOPVANG In april werd bekend dat het Centraal Orgaan Asielzoekers het belastingkantoor heeft gekocht voor 2.1 miljoen euro. De gemeente Gorinchem liet weten dat ze met het COA wel oriënterende gesprekken heeft gevoerd, maar dat ze toch verrast is door de aankoop. Het COA liet al weten dat ze plannen heeft voor een nieuw AZC in het pand. In het kantoor vond tussen 2015-2017 noodopvang van asielzoekers plaats. De gemeente verleende toen tijdelijke ontheffing van de bestemming kantoor om de asielzoekers op te mogen vangen. Of straks daadwerkelijk asielzoekers in het oude belastingkantoor komen wonen, is aan de gemeenteraad. Zij moet toestemming geven voor de opvang. Enkele raadsleden lieten zich al kritisch uit over de handelswijze van het COA om zonder concrete afspraken het kantoor aan te kopen.

ENQUÊTE Op de galerij van de Johan Frisoflat laten de bewoners zien hoe dicht het kantoor tegen de flat aan staat. Nu ontnemen nog enkele bomen een deel van het zicht weg, maar in de winter kijk je zo in het kantoor naar binnen. ,,Wij zijn niet tegen de opvang van asielzoekers in Gorinchem, maar wel op deze plek. En waarom worden de burgers niet geïnformeerd, de gemeente had de bewoners toch een brief kunnen sturen?” Bij de rondgang in de flat met de enquête treffen ze meerdere gestreste bewoners die met angst tegen de opvang opzien. In de enquête wordt gevraagd of bewoners voor of tegen een AZC zijn en of ze op 3 september naar de informatie avond komen. Als argumenten tegen de opvang worden in de brief de geluidsoverlast en de toezegging in 2015 dat de opvang eenmalig zou zijn genoemd. ,,Ook is de bestemming van het pand ‘kantoor’, dat wil zeggen dat je daar niet mag wonen. Als het bestemmingsplan gewijzigd moet worden, dan hoort daar toch inspraak bij?”

GEEN VERTROUWEN Vanuit de klankbordgroep die in 2015 werd gevormd, zijn ook reacties gekomen. ,,Toen zijn open dagen gehouden, maar dan zie je alleen de mooie kanten en niet wat er allemaal gebeurd is. Van echte inspraak was geen sprake. Zo gaat de overheid dus om met haar burgers, ze roepen wel van alles over burgerparticipatie, maar ons vertrouwen in de overheid is weg. Wij willen hier in de flat graag oud worden, maar niet met een AZC in onze achtertuin."

Hannie Visser-Kieboom
Foto: Hannie Visser-Kieboom
Het belastingkantoor met rechtsachter een deel van de Frisoflat
Hannie Visser-Kieboom
Foto: Hannie Visser-Kieboom
Het voormalige belastingkantoor in de Gildenwijk