De bewoners verzetten zich tegen de huisvesting van asielzoekers in het voormalige belastingkantoor. De pas geopende Facebookpagina ‘NEE AZC in Gildenwijk’ laat aa...