De gemeente en het waterschap hebben aannemer Sent One en exploitant van de golfbaan The Dutch voor 85.000 euro aan boetes opgelegd. Ze hebben volgens deze overheden niet voldaan aan eerder gegeven dwangsommen. Daarom zijn de dwangsommen omgezet in een boete.

STAALSLAKKEN Het terrein van de golfbaan is al gedeeltelijk opgehoogd met zogeheten staalslakken. Komen die in aanraking met regenwater, dan raakt dit water vervuild