Op 12 oktober zijn Mirna en Klaas Jelle verhuisd, vertellen zij in de Johanneskerk aan de Nieuwe Hoven. ,,Vijf dagen later werden we aan de Johanneskerk verbonden”, zegt Mirna. ,,Dit is voor ons de vierde kerkelijke gemeente waar we als domineesechtpaar actief zijn. Sinds 1999 vormen wij al een domineesechtpaar. Destijds vroeg een gemeente ons om samen te solliciteren en dat is zo goed bevallen...