,,Mijn vrouw en ik zaten al heel lang bij een koor in Gorinchem, toen we in 1986 in Sliedrecht kwamen wonen. Toen we op een avond allerlei hulpverleners zagen, bleek dat vier leden van Soli Deo Gloria een ongeluk hadden gekregen en onder de trein waren gekomen. Buitengewoon tragisch, het hele dorp was in shock… Doordat er vier leden omgekomen waren, waren er mensen nodig. Een paar weken na dat ongeluk gingen mijn vrouw en ik naar een repetitie en we zagen dat het koor een groot probleem had. Ik zie die avond nog zo voor me. Mijn vrouw en ik wilden wat voor het koor doen en werden lid. Al snel werd ik voorzitter, ook al was ik nog maar net binnen bij de vereniging. En ik ben nooit meer weggegaan! Soli – dat vorig jaar 100 jaar bestond - is helemaal mijn ding geworden. Ik heb een zoon, maar ik noem Soli altijd 'mijn dochter'. Mijn hele verdere leven lang heb ik een emotionele binding gehouden met dit koor, waarvan ik nu weer gewoon koorlid ben in plaats van voorzitter."

,,Al op jonge leeftijd ben ik in de ban van Bach gekomen. Ik vind dat prachtige muziek. Toen het dorp destijds zo in shock was door het wegvallen van die vier koorleden, vond ik dat er een positieve shock voor moest terugkomen. Daarom heeft Soli samen met twee andere koren in 1988 de Matthäus-Passion gehouden. Daarna is het koor weer gaan groeien. Op 28 maart van dit jaar houden we in de Grote Kerk de Johannes-Passion, het tweede stuk van Bach. Met name mannen kunnen zich nog aanmelden."

[Korenfestival aan de Merwede] ,,Van dit tweejaarlijkse korenfestival in Sliedrecht ben ik voorzitter. Ik kijk al uit naar de editie van 26 september van dit jaar, met 40 tot 45 koren, die op 12 locaties zullen optreden. Er komt ook een koor uit Portugal. Dat geeft eerst nog een huiskamerconcert, een mooie aftrap. Sliedrecht is naar mijn mening meer op de kaart gekomen dankzij het Korenfestival aan de Merwede. Er is altijd veel animo voor. Ook van koren die willen deelnemen – er zijn altijd meer aanvragen dan plekken."

,,Bij deze stichting ben ik al sinds het begin betrokken. De gemeenteraad wilde alle subsidies losmaken uit de politiek. De stichting werkt zelfstandig met het verdelen van subsidies voor culturele verenigingen en dat biedt mooie kansen voor cultuur in Sliedrecht. Deze stichting is heel belangrijk voor me. Ik zie nog steeds het ideaal in die stichting. Om een duidelijke reden: vanaf het begin hebben we een aantal zaken opgebouwd. Er zijn nieuwe culturele initiatieven ontstaan, maar we hebben ook de oudere initiatieven onderhouden want dat is ook van belang. Ik heb altijd de gedachte gehad dat een samenleving bestaat uit mensen die genieten van allerlei activiteiten, maar dan heb je ook mensen nodig die deze activiteiten organiseren. Daar houd ik van, dus dat scheelt."

,,Ik zit bij de grootste korenbelangenorganisatie van het land vanwege mijn ervaring in de muziek. Ik heb mijn hele leven in koren gezongen en dan kun je je ervaring delen als bestuurslid. Je kunt op verschillende manieren vrijwilliger zijn: onzichtbaar en zichtbaar. Ik kies voor dat laatste en ben een actieve vrijwilliger. Ik ben bewust bezig in het culturele veld en doe dat met volle overgave. Het doet me genoegen dat ik iets kan betekenen voor de samenleving."

[Afbouwen] ,,Zingen is een zeer gezonde sport. Er zijn zoveel technieken om je stem te verbeteren. Ik ben nu 75 en kan zeggen dat mijn stem met me meegegroeid is. Maar ik weet ook wel dat dit minder wordt. Ik vind het tijd om af te bouwen op vrijwilligersgebied. Ik ga op korte termijn stoppen bij de KCZB. Verder zoek ik een opvolger voor mijn voorzitterschap bij de Stichting Sliedrecht en Cultuur. Belangstellenden kunnen mij mailen op j.m.mudde.1944@gmail.com. Het is nu mijn tijd om te consumeren in plaats van alle karren te trekken. Ik wil ook de tijd hebben om andere leuke dingen te doen."

,,Mijn vrouw en ik wonen sinds bijna drie jaar in het Hof van Sliedrecht. Hier zijn wij om gezondheidsredenen komen wonen. Het is fantastisch toeven hier! Ook op deze locatie kan ik het niet laten om me in te zetten als vrijwilliger: ik ben voorzitter van de maaltijdcommissie, sinds een klein jaar. Deze commissie heeft namens de bewoners voorstellen voor de koks, die als een van de weinige zorginstellingen nog zelf koken. Ik bivakkeer in een soort hotel!"

door Eline Lohman

Eline Lohman
Foto: Eline Lohman
De Sliedrechter is in de ban van Bach.