Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) stijgen de tarieven voor meerpersoonshuishoudens met gemiddeld 5,2 procent ten opzichte van 2019. Dat is flink meer dan vorig jaar, en vier keer zo hoog als de verwachte inflatie van 1,3 procent. Volgens de vereniging kan de 'lastenverzwaring sommige mensen flink raken in hun portemonnee'.

VEH heeft de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing bij elkaar opgeteld om te komen tot de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens. Omdat iedere gemeente zijn eigen tarieven bepaalt, zijn de regionale verschillen fors.

23 EURO MEER In Gorinchem zijn huiseigenaren in 2020 zo'n 23 euro meer kwijt dan in het afgelopen jaar. De totale woonlasten komen in dit jaar gemiddeld op € 767,66 terwijl in 2019 nog € 744,79 betaald moest worden. Dat is weliswaar een stijging van 3,1%, maar nog wel ruim onder het landelijk gemiddeld. 

Het is vooral de afvalstoffenheffing die in Gorinchem procentueel gezien stevig stijgt: met 23,2% (van € 260 naar € 279 voor meerpersoonshuishoudens). De ozb stijgt in Gorinchem met slechts 1,5%, terwijl de rioolheffing met € 220 gelijk blijft.

Het is vooral de afvalstoffenheffing die in Gorinchem procentueel gezien stevig stijgt Reinigingsdienst Waardlanden zamelt in de gemeente Gorinchem afval in en verwerkt dit. Inwoners betalen hieraan mee via de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing wordt eenmaal per jaar met de andere gemeentelijke belastingen geheven. De gezinssamenstelling bepaalt de hoogte van de aanslag. Dus niet de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd. De gemeente maakt een onderscheid tussen één- en meerpersoonshuishoudens.

TWEE KEER ZOVEEL Ook landelijk is vooral de afvalstoffenheffing 'schuldig' aan de stijging. Gemeenten betalen sinds vorig jaar ruim twee keer zoveel voor het storten en verbranden van een ton restafval. De Rijksoverheid hoopt dat hogere kosten ervoor zorgen dat er minder afval verbrand wordt en meer aan recycling wordt gedaan. Vooralsnog berekenen veel gemeenten de hogere kosten die ze maken volgens VEH door in de afvalstoffenheffing. Niet eerder stegen de kosten die huishoudens betalen voor het ophalen van het huisvuil dan ook zo hard als nu: gemiddeld 9,5 procent.

Dit valt verder op in de landelijke cijfers:

Huiseigenaren in de Brabantse gemeenten Laarbeek en Etten-Leur en in Oldebroek (Gelderland) kunnen dit jaar een flink hogere nota op de mat verwachten. De woonlasten stijgen daar met ongeveer een kwart, wat erop neerkomt dat zij zo'n 150 tot 220 euro meer moeten neertellen. Etten-Leur voert ook de lijst aan als het gaat om de stijging van de afvalstoffenheffing: deze kostenpost is 65 procent hoger dan in 2019 (zo'n 150 euro). Onder meer in Beesel (+44 procent) en Brummen (+38 procent) stijgt de ozb flink. In slechts 19 van de 355 gemeenten dalen dit jaar de woonlasten. Onder anderen inwoners van Koggenland, Medemblik en Hoorn kunnen een aanzienlijke lastenverlichting tegemoet zien.

Het bericht van Vereniging Eigen Huis lees je hier

STIJGENDE KOSTEN WMO EN JEUGDZORG Volgens Vereniging Eigen Huis heeft de woonlastenstijging meerdere oorzaken. In een persbericht schrijft de organisatie dat gemeenten steeds meer geld nodig te hebben voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Toch zouden zij volgens de organisatie nauwelijks mogelijkheden hebben om deze kosten op te vangen, behalve een verhoging van de ozb. Deze heffing steeg dan ook in bijna alle gemeenten.

Over de cijfers

In dit onderwerp vind je twee soorten cijfers: allereerst is voor iedere gemeente het bedrag dat een meerpersoonshuishouden moet betalen aan woonlasten, uitgesplitst naar de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing in kaart gebracht. Daarnaast is de procentuele ontwikkeling ten opzichte van 2019 berekend.

Dit zijn de verschillende gemeentelijke woonlasten:

Woonlasten: Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we hier de ozb voor de eigenaar van een woning (met een voor de betreffende gemeente geldende gemiddelde WOZ-waarde), plus de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Alle gemeenten heffen ozb en hebben een rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Ozb: Onroerende zaakbelasting is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Huurders betalen geen ozb voor hun woning. De ozb is gebaseerd op de WOZ-waarde. Voor deze analyse is de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de desbetreffende gemeente genomen. Rioolheffing: Rioolheffing is een belasting die geheven wordt door een gemeente voor het gebruik van de riolering.

Afvalstoffenheffing: De afvalstoffenheffing is de belasting die betaald moet worden voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.

Louis van Oort