Donderdagavond werden de uitkomsten van de woningmarktanalyse gepresenteerd aan de raad, samen met de nieuwe strategie van Poort6 en het woonruimte verdeelsysteem van Woongaard. Uit de woningmarktanalyse blijkt dat de woningmarkt als geheel in Gorinchem als krap wordt ervaren, het aantal woningzoekenden dat is ingeschreven bij Woongaard stijgt al enkele jaren. Zo hebben jongeren tot 23 jaar moe...