Het Wellantcollege verhuisde al in 2015 naar de Vries Robbeweg, sinds die tijd wordt de school bewoond door kraakwachten van Camelot. Naast het Wellant terrein ligt nog een stuk deels vervuilde grond braak dat door ontwikkelaar Greenleaf wordt herontwikkeld. RED-O wil het Wellant terrein in twee fases ontwikkelen, de eerste fase is de ombouw van de school tot 49 appartementen voor...