In een brief aan de raad liet het college weten dat ze het plan voor de Nieuwste Doelen inclusief de ondergrondse parkeergarage op Linge II Zuid niet in behandeling neemt. Ze stelt dat Linge II Zuid een risicovol gebied is, onder andere vanwege de buitendijkse ligging, het huidige bestemmingsplan en de risicocirkel vanwege nabij gelegen bedrijven. Ook zou het zeker vijf tot tien jaar kunnen dur...