{STEREOTYPE] In de motie is wel een wijziging opgenomen ten opzichte van de eerste motie. In juni werd nog gesteld dat burgemeester en wethouders niet meer zouden meewerken aan Sinterklaasfeesten waar nog een traditionele Zwarte Piet aan zou deelnemen. Ook riep de motie op om op het stadhuis en in social media geen gebruik meer te maken van de traditionele figuur van Zwarte Piet. In de motie va...