Tjeerd Cnossen (72) en Marjo Piket (73) zijn voorzitter en secretaris van de bewonersvereniging; een wettelijk overlegorgaan volgens de Wet overleg huurders/ verhuurders. De 47 leden van de vereniging huren allen een appartement in de Bannehof. Aan de keukentafel bij Tjeerd doen ze hun relaas. ,,We waren eerst alleen een bewonerscommissie, maar dan heb je minder rechten dan als huurdersverenigi...