Toekomst kleine scholen veilig gesteld

26 feb, 14:40

GORINCHEM De samenwerkingsovereenkomst die in 2017 door de schoolbesturen Logos, O2A5 en OVO werd ondertekend, is flink uitgebreid. Nog vier schoolbesturen ondertekenden op 19 februari de overeenkomst: Vereniging voor PC primair onderwijs Trivia, Vereniging voor Karakter (voorheen: Scholen met de Bijbel Alblasserwaard), Stichting Openbaar onderwijs Land van Altena en De Stroming, Vereniging voor PC onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Zij zorgen daarmee dat kleine scholen ondanks krimp langer open kunnen blijven.

De schoolbesturen van de verschillende denominaties dragen er op deze wijze toe bij dat er zowel Openbaar als Christelijk onderwijs blijft voortbestaan in de verschillende kernen. In de regio van de Alblasserwaard – Vijfheerenlanden treedt tot 2030 een krimp aan leerlingen op van tussen de 10 en 20%. Er zullen dan zo'n 3000 minder kinderen zijn. Met deze ondertekening kunnen alle kleine scholen de komende 10 jaar open blijven.

De schoolbesturen en de wethouders van de betrokken gemeenten zijn blij met deze ontwikkeling. Het behoud van de kleine school in een dorpskern is voor hen een groot goed.

,,In de regiegroep zijn gemeenten en schoolbesturen van openbaar en bijzonder onderwijs continu met elkaar in gesprek over de vraag hoe we in tijden van leerlingenkrimp de keuzevrijheid in het onderwijs voor de regio kunnen behouden. Met deze samenwerkingsovereenkomst tussen zeven schoolbesturen zetten we wederom een belangrijke stap. De schoolbesturen werken samen om kleine scholen te behouden in het belang van het behoud van de verschillende denominaties. Ouders en kinderen behouden hiermee hun keuzevrijheid," aldus voorzitter Bart Bruggeman.

OPHEFFINGSNORM Basisscholen moeten sluiten als ze onder de gemeentelijke opheffingsnorm komen. Zo is de opheffingsnorm in de gemeente Giessenlanden 65 leerlingen. Door de samenwerkingsovereenkomst kunnen ze van elkaars gemiddelde schoolgrootte gebruik maken en mag een kleine school dalen tot de absolute opheffingsnorm die het rijk aanhoudt. Die grens ligt bij 23 leerlingen.