René Wiersema
René Wiersema Eline Hensen

'Er is in Gorcum voldoende sociaal woningaanbod'

27 feb, 08:47

Op 1 januari 2012 trad u in dienst bij Poort 6, dat in 2009 is ontstaan na een fusie tussen Bevo en Palissade, wat waren de grootste uitdagingen destijds? ,,De organisatie en financiën op orde brengen. De crisis had toegeslagen en dat beperkte de financiële mogelijkheden. Ik heb geprobeerd terug te gaan tot de kerntaak: zorgen voor huisvesting voor mensen die op het eigen kracht niet redden op de woningmarkt."

Hoe was de situatie op de woningmarkt in Gorinchem, bijvoorbeeld met betaalbare huurwoningen? ,,In Gorinchem hebben we van oudsher veel huurwoningen voor redelijk lage prijzen. Momenteel eigenlijk téveel. Het komt nog heel vaak voor dat onze makelaars terugkomen van een bezichtiging en de woning niet hebben verhuurd. Er is eigenlijk een te groot aanbod aan sociale huurwoningen terwijl er voor mensen met een laag-midden inkomen, net meer dan 37 duizend euro per jaar, en dus niet bij een corporatie terecht kunnen weinig is: woningen tussen de 700 en 900 euro per maand."

Meer sociale woningbouw is dus niet nodig? ,,Nee, betaalbaarheid blijft wél een ding. Mensen die op ons aangewezen zijn, zijn er de laatste jaren nauwelijks op vooruit gegaan. We proberen voor die doelgroep voldoende aan te bieden. Maar over heel Gorinchem genomen is het niet nodig om méér sociale woningen te hebben. Het gaat vooral om: de goede doelgroep in de goede woning. Geen mensen met een te hoog inkomen in een te goedkope woningen. Als we dat goed geregeld krijgen, is er voor iedereen voldoende woningaanbod. Daarom hebben we ook discussie met het gemeentebestuur over het aantal sociale huurwoningen. Wij zeggen: van de 6800 kunnen we er best een paar honderd verkopen zonder dat er onaanvaardbare wachtlijsten ontstaan. We willen bijvoorbeeld woningen van twee Intervam-flats aan de bewoners te koop aanbieden. Willen ze dat niet, blijven ze huren. Als uiteindelijk de huur wordt opgezegd, wordt het alsnog een koopwoning. Zo wordt langzaam maar zeker een huurflat een koopflat. Daarmee brengen we goedkope koopwoningen op de markt én zorgen we dat de huurvoorraad kleiner wordt, zodat we geen leegstand krijgen."

Over discussies met de gemeente gesproken: de gemeente wil, zo blijkt uit het voorstel van de nieuwe Woonvisie, (bij bespreking ervan op 11 januari verweet de heer Wiersema de gemeente gebrek aan overleg, red) meer goedkope huur tot 414 euro per maand. Daarvan zei u: dat betekent een onevenredig aanbod van goedkope huur. Leg eens uit?
,,Als iemand met huurtoeslag 600 euro kan betalen, vind ik het niet gezond om de woning aan te bieden voor 414 euro. Die tweehonderd euro extra zetten we juist in om te zorgen dat we betaalbare huur kunnen bieden voor mensen die het écht nodig hebben, dat we de verduurzaming extra schwung kunnen geven, dat we iets doen aan de leefbaarheid binnen de wooncomplexen."

Ander punt dat u 11 januari aanstipte: levensloopbestendigheid van woningen ,,De gemeente vindt dat nieuwe woningen levensloopbestendig moeten zijn. Volgens mij onzin. Ouderen zitten niet te wachten op verhuizen naar een levensloopbestendige woning. Ze willen oud worden in hún woning. Leg dus meer focus op simpele aanpassingen in de huidige woningen."

Is er na 11 januari nog gepraat? ,,Nee, ik denk dat men wacht op mijn opvolger en de nieuwe raadsperiode. Is ook verstandig: niet meer proberen om in deze laatste maand iets te repareren, dat lukt niet."

Andere thema's: verdeling oost en west, én duurzaamheid Inderdaad, we zijn met de gemeente in gesprek om in Hoog-Dalem sociale huurwoningen te bouwen terwijl we in de Gildenwijk juist willen verkopen. Ook het thema duurzaamheid staat heel prominent op de agenda. We investeren de komende tien jaar 34 miljoen in duurzaamheid. Het liefst doen we het dubbele, maar we willen woningen ook betaalbaar houden. Want de kosten lopen door, maar van huurders kunnen we niet veel meer vragen."

Waar liggen de grootste uitdagingen voor uw opvolger? ,,Duurzaamheid, dienstverlening, betaalbaarheid. Het is altijd goed nadenken: waar geven we die 48 miljoen euro, die we per jaar aan huur binnenkrijgen, aan uit? Gorinchem wil bijvoorbeeld groeien tot 40 duizend inwoners. Als er een hbo komt, moeten er studentenkamers komen. Moet je wel geld op tafel leggen. En dat kan ook. Maar het is wel nadenken: komen die studenten er en waar moeten die komen? Dat is een mooie taak voor mijn opvolger."

In maart vertrekt u, als u terugkijkt op uw tijd bij Poort6, waar bent u trots op? ,,Als je vergelijkt hoe de Lingewijk er nu bij staat ten opzichte van vijftien jaar geleden, dat is een wereld van verschil. Waar ik ook blij van word is dat Kremlin 1 en 2 flink zijn opgeknapt. Maar ook dat we financieel op orde zijn. Zo hebben we geld om te investeren in duurzaamheid. Dat is de oogst van harde en ingrijpende maatregelen zoals maximale huurverhoging een aantal jaar achter elkaar. We kunnen weer gematigd huurbeleid voeren."