Politieke partijen:

26 feb, 14:34

Aan elke lijsttrekker stelden we de vraag: wat is voor uw partij het belangrijkste speerpunt/vraagstuk bij dit thema?

Lennert Onvlee (CDA): Het CDA wil meer betaalbare en duurzame woningen bouwen voor (alleenstaande) starters. Ook gaan we wonen en zorg mogelijk maken voor ouderen die langer thuis willen en blijven wonen.

Marjo Molengraaf (ChristenUnie-SGP): Zowel woningen als de openbare ruimte moeten veel meer geschikt worden voor het langer zelfstandig en zelfredzaam blijven van ouderen en mensen met een beperking. Daarnaast zijn verduurzaming, klimaat- en energieneutrale oplossingen de insteek bij nieuwbouw en renovatie.

Ilhan Tekir (D66:) Gorinchem heeft de potentie en de wil om te groeien tot minstens 40 duizend inwoners. D66 wil dat voor al die mensen een betaalbare, passende en duurzame woning beschikbaar is, waarbij we prioriteit geven aan kleine huishoudens en middeninkomens.

Pierre Schefferlie (Democraten Gorinchem): Wij kiezen voor meer ontwerpkracht. Dat vraagt om minder regels. Bijvoorbeeld om flexibele zorgwoningen en passende woningen voor kleinere huishoudens te realiseren. Daarnaast meer vrijheid om de eigen woning aan te passen, bijvoorbeeld voor aanleunwoningen.

Everdien Hamann (Gorcum Actief): In de wijken wordt sociale cohesie en integratie gestimuleerd. Bouwen naar behoefte betekent in Gorinchem bouwen voor studenten, starters, jonge gezinnen en voor ouderen.

Rutger van Breemen (GroenLinks): In Gorinchem moet er passend, betaalbaar woningaanbod zijn voor iedereen: voldoende sociale woningen, maar ook goede keuzemogelijkheden, zowel koop als huur. Voor mensen met een hoger inkomen is er ook een passend aanbod en woningen in Gorinchem zijn duurzaam, hebben zonnepanelen en zijn

energiezuinig. GroenLinks wil alleen nog gasvrije woningen en nieuwe vormen van wonen zoals Tiny Houses en Kangoeroewoningen zijn welkom!

Wim de Visser (Jezus Leeft): Meer sociale woningbouw.

Jack Oostrum (PvdA): De verkoop van sociale huurwoningen mag nooit ten koste gaan van Gorcumers met een laag inkomen. Goed wonen voor iedereen vraagt om een gevarieerd woningaanbod dat voldoet aan de verschillende wensen. In de wijk moeten goede voorzieningen zijn, zoals een school, speelpleintjes, een buurthuis voor jongeren en ouderen, en een sociaal wijkteam waar de Gorcumer terecht kan voor een praatje, hulp en zorg.

Eva Dansen (SP): Wonen is een recht voor iedereen, daarom moeten er allereerst meer betaalbare huur- en koopwoningen komen in Gorinchem. Deze moet je bouwen maar vooral ook in stand houden, liever renoveren dan slopen en zo min mogelijk verkopen.

Dick van Zanten (Stadsbelang): Stadsbelang breidt het bestaande woningbouwprogramma uit met de bouw van vernieuwende en betaalbare woonvormen voor jongeren (studenten/werkende jongeren) en ouderen; onder andere door de realisatie van een zogenaamd 'Ben Oude Nijhuis-huis' (red. kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie.)

Attie Mager (VVD): VVD wil een stad, met voldoende woonruimte voor iedereen. Waar meer betaalbare woonruimtes voor jongeren en eenpersoons huishoudens zijn. Ook in het midden en hogere segment is de vraag naar woningen groot, daar moeten we wat aan doen. Voor de leefbaarheid, voorzieningen en economie in de stad is een divers aanbod belangrijk.