Yulius en VGZ gaan terug naar de essentie

23 feb, 11:47

GORINCHEM Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en ggz-organisatie Yulius gaan zich samen inzetten voor verbetering en vernieuwing van de zorg voor mensen met psychische problemen. Daartoe hebben zij op 20 februari een meerjarencontract Zinnige Zorg afgesloten. VGZ contracteerde eerder al diverse ziekenhuizen en ggz-instellingen met vergelijkbare insteek in een gezamenlijk programma.

Coöperatie VGZ en Yulius vinden elkaar op de inhoudelijke Zinnige Zorg-agenda. Door te focussen op kwaliteit in plaats van productie wordt meer passende zorg gerealiseerd en staat de cliënt en zijn hulpvraag centraal. Verspilling, regeldruk, schottenproblematiek en complexe zorg worden hierbij verminderd en daarmee gaan zij terug naar de essentie.

Hierbij hoort een passende meerjarige financiële afspraak. Dit biedt Yulius armslag om haar zorg te innoveren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat professionals de ruimte krijgen om goede ideeën aan te dragen en uit te voeren, omdat zij het beste weten wat passende zorg is. Een belangrijk kernelement in deze ideeën voor Yulius is herstelondersteunende zorg. Door cliënten in hun kracht aan te spreken, zorgt de organisatie ervoor dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen functioneren in hun gezin, op het werk en in de maatschappij. De professionals van Yulius bekijken samen met de cliënt wat nodig is voor een optimaal herstel. Inmiddels heeft Yulius diverse projecten opgestart die hieraan bijdragen. Een voorbeeld is Werk als Beste Zorg, een gezamenlijk initiatief met de regionale Sociale Dienst.