Veel clubs hebben te weinig vrijwilligers

27 feb, 08:45

Tim Hartman

GORINCHEM Meer dan zestig procent van de Gorcumse organisaties ervaart een tekort aan vrijwilligers. Bovendien zijn de vrijwilligers vaak ouder dan vijftig jaar, werken organisaties veelal niet samen en vier van de tien organisaties vraagt naar meer ondersteuning op het gebied van vrijwilligers.

Het zijn allemaal constateringen die naar voren komen na een quick scan die de gemeente Gorinchem liet uitvoeren door DSP-Groep. Lotte Hogeboom legde donderdagavond namens het Amsterdamse adviesbureau de cijfers uit aan de gemeenteraad.

Aan de scan werkte in totaal 41 procent van de driehonderd benaderde organisaties mee. 62 procent daarvan geeft aan een vrijwilligerstekort te ervaren. Bovendien baart de leeftijd van de vrijwilligers zorgen voor de langere termijn, zo zegt Hogeboom. 78 organisaties maken namelijk gebruik van vrijwilligers tussen de 51 en 70 jaar. Maar twee organisaties hebben vrijwilligers die jonger zijn dan twintig jaar.

Ondanks dat ruim driekwart van de organisaties aangeeft bekend te zijn met het vrijwilligerssteunpunt in Gorinchem, wordt er niet altijd gebruik van gemaakt. Ook op bijvoorbeeld het gebied van promotie en waardering van vrijwilligers geeft meer dan de helft van de organisaties aan geen gebruik te maken van de diensten van het steunpunt.

,,Bijvoorbeeld met het Gorcum Sportgala worden vrijwilligers wel in het zonnetje gezet, maar veelal weten organisaties niet welke manieren er zijn hun vrijwilligers waardering te bieden", zegt ..., beleidsmedewerker van de gemeente Gorinchem.

Organisaties geven aan de komende jaren vooral aandacht te besteden aan het behouden van bestaande en het werven van nieuwe vrijwilligers, het waarderen van vrijwilligers en het vergroten van de zichtbaarheid van de organisaties.

Toch heeft de quick scan ook positieve uitkomsten. De helft van de organisaties kan rekenen op een vaste groep vrijwilligers en een kwart van de organisaties geeft aan de afgelopen drie jaar zelfs een toename van vrijwilligers te hebben.

Op 22 maart volgt een interactieve werksessie met verschillende organisaties waarna er concreet wordt gekeken naar wat er beter kan op het gebied van vrijwilligers.