De vesting Gorinchem is onderdeel van de Nieuwe en Oude Hollandse Waterlinie
De vesting Gorinchem is onderdeel van de Nieuwe en Oude Hollandse Waterlinie Mooi Gorinchem

Werelderfgoedstatus in Gorinchem voldoende beschermd

Historie

GORINCHEM Het Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie dat in 2015 is vastgesteld plus het beschermd stadsgezicht moeten voldoende bescherming bieden tegen ongewenste ontwikkelingen die de erfgoedwaardes van het Werelderfgoed kunnen aantasten. Dat schrijf het college in antwoord op vragen van SP raadslid Eva Dansen.

Na de toekenning van de Werelderfgoedstatus aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie op 26 juli van dit jaar, wilde de SP vooral weten wat dit betekent voor nieuwe ontwikkelingen in de stad. Ook stelde ze vragen hoe Gorinchem de Werelderfgoedstatus gebruikt om bezoekers naar de stad te lokken. De vesting Gorinchem maakt onderdeel uit van het Werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat geldt alleen voor de vesting, niet voor de bebouwde kom. Bij nieuwe ontwikkelingen in de vesting worden de plannen getoetst aan de voorschriften uit het bestemmingsplan Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook worden ze naast de gebruikelijke welstand- en erfgoedcommissie voorgelegd aan een extern adviseur op het gebied van landschap en cultuurhistorie, zo schrijft het college in antwoord op de vragen van raadslid Dansen.

VESTINGDRIEHOEK Op de vraag van de SP over de impact van de Werelderfgoedstatus op het toerisme beleid laat het college weten dat ‘Gorinchem samen met de Vestingdriehoek misschien wel de beste plek is om de Nieuwe Hollandse Waterlinie in zijn totaliteit te beleven’. Ze staat daarin niet alleen, ook bij de ANWB prijs voor de mooiste vestingstad werd dat nog eens bevestigd. Gorinchem werkt lokaal aan de toeristische promotie via citymarketing Mooi Gorinchem, regionaal in de Vestingdriehoek en nationaal via Utrecht Marketing en de stichting Liniebreed Ondernemen.

MEIDOORNHAAG In de Vestingdriehoek wordt samengewerkt met de gemeenten Altena en Zaltbommel, zo wordt reeds gewerkt aan de Vestingdriehoekdagen in 2022. Een ander voorbeeld van samenwerking is de lancering van de LF Waterlinieroute in het voorjaar. De afgelopen jaren zijn in de stad zelf al diverse projecten uitgevoerd om de beleving van het erfgoed en de vesting te versterken. Zo noemt het college het illuminatieplan, het planten van de meidoornhaag langs de vestingwal en het reconstrueren van de batterij bij parkeergarage Kweeklust.

NEGATIEVE GEVOLGEN Het college benoemt ook mogelijke negatieve effecten van meer bezoekers zoals drukte door bezoekers, visuele vervuiling of aantasting van de openbare ruimte en de leefbaarheid van de bewoners. Het verzoek van de SP om de Werelderfgoedstatus van de vesting in de raad te bespreken laat nog even op zich wachten. De toeristische visie is onderdeel van de economische visie en komt begin 2022 op de agenda van de raad.