Een kleiner en compacter winkelgebied moet in de toekomst leegstand voorkomen
Een kleiner en compacter winkelgebied moet in de toekomst leegstand voorkomen Gemeente Gorinchem

Binnenstadsmanagement en vastgoedeigenaren in gesprek over compacter winkelgebied

Economie

GORINCHEM Stichting Bnnenstadsmanagement (BSM) en vastgoedeigenaren spreken op 27 september opnieuw over een compacter centrum en winkelgebied. Door een overschot aan vloeroppervlak en toenemende leegstand door verkopen via internet en de naweeen van de coronacrisis dreigt het winkelgebied in de stad steeds onaantrekkelijker te worden.  

Eerder spraken BSM en vastgoedeigenaren onder leiding van het kadaster en procesbegeleider Jeroen Wichers over verkleining van het winkelgebied. Begin juli speelden ze samen een speciaal ontwikkeld simulatiespel. In dit spel wordt gekeken naar de verschillende functies in het centrum zoals winkels, horeca, woningen, maatschappelijk vastgoed en overige bedrijven en waar deze het beste passen. Een levendig centrum is belangrijk en waardevol voor inwoners en bezoekers. 

Vastgoedeigenaren en de stichting Binnenstadsmanagement (BSM) werken samen om te komen tot een compact centrum om zo leegstand te voorkomen. Op 27 september zijn de vastgoedeigenaren opnieuw uitgenodigd om de resultaten van de eerste bijeenkomst in juli met elkaar te bespreken. Procesbegeleider Jeroen Wichers is ingehuurd door BSM om het proces te begeleiden, Eerder deed hij een zelfde klus in Bodegraven en Sliedrecht. In Bodegraven werd twee jaar uitgetrokken voor het proces om te komen tot een compacter winkelgebied.