Afbeelding
UWV

Vacatures in Gorinchem voor eenvoudig en routinematig werk nog niet op oud niveau

Economie

GORINCHEM UWV in Gorinchem verstrekte eind september een kwart van de lopende WW-uitkeringen aan werkzoekenden met maximaal een mbo-1 diploma. Zij zijn aangewezen op eenvoudig en routinematig werk, terwijl het aandeel van dit werk minder dan 10 procent van het totaal aantal vacatures behelst. Het aantal personen dat op hetzelfde niveau werk zoekt is zeer groot. Deze werkzoekenden kunnen hun positie op de arbeidsmarkt versterken door bijvoorbeeld het praktijkleren. Mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, kunnen terecht bij het regionaal mobiliteitsteam AV Werkt Door, een initiatief van UWV, gemeenten, sociale partners en werkgevers-, werknemers- en onderwijsorganisaties.

In Gorinchem verstrekte UWV eind september 2021 een kwart van de lopende WW-uitkeringen aan werkzoekenden met ten hoogste een afgerond mbo-1 diploma. Het gaat dan om 329 van de in totaal 1.324 lopende WW-uitkeringen. In vergelijking met september 2019 en 2020 zijn het 24% en 9% minder WW-uitkeringen. De meeste van deze werkzoekenden hadden per september 2021 in Gorinchem een WW-uitkering na een uitzendbaan of werk bij een bedrijf in de overige commerciële diensten, horeca & catering, vervoer & logistiek of detailhandel.

MAGAZIJNMEDEWERKER, VAKKENVULLER EN KASSAHULP Werkzoekenden met ten hoogste een afgerond mbo-1 diploma zijn meestal aangewezen op werk op beroepsniveau 1. Het gaat dan om eenvoudige of routinematige werkzaamheden waarvoor een elementair of lager onderwijsniveau vereist is. Werkgevers zochten voor dit soort werk in Gorinchem het meest naar kandidaten voor de functie van magazijn- & expeditiemedewerker, vakkenvuller & kassahulp, productiemedewerker en schoonmaker & huishoudelijk medewerker.

Op beroepsniveau 1 wordt in Gorinchem bij nog geen tiende deel van de in totaal 2.500 openstaande vacatures per eind tweede kwartaal 2021 werk aangeboden. Daarmee was het nog niet op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Gunstiger was de situatie bij de openstaande vacatures op beroepsniveau 2: aan het einde van het tweede kwartaal 2021 stond de helft op dit niveau open van het totaal aantal openstaande vacatures.

AV WERKT DOOR Werkzoekenden met een WW-uitkering met maximaal een afgerond mbo-1 diploma zochten eind september 2021 het meest naar vacatures voor medewerker in productie, tuinbouw of schoonmaak. Ook waren ondersteunend medewerker secretariaat en magazijn- & expeditiemedewerker veelgezochte vacatures. Mensen die door de coronacrisis hun werk hebben verloren of dreigen te verliezen, kunnen gebruik maken van de diensten vanuit het regionaal mobiliteitsteam AV Werkt Door. UWV, gemeenten, sociale partners en werkgevers-, werknemers- en onderwijsorganisaties werken daarin samen om de gevolgen van de crisis op de arbeidsmarkt op te vangen. De overzichten kansrijke beroepen en overstapberoepen van UWV kunnen werkzoekenden en mensen met een onzekere arbeidsmarktpositie helpen bij het onderzoeken van hun mogelijkheden. Ook de inspiratiekaart die samen met onder meer SBB is ontwikkeld, biedt daarvoor aanknopingspunten.

Benutting van de faciliteiten voor leven lang ontwikkelen, zoals het ‘praktijkleren’, versterkt de arbeidsmarktpositie. Praktijkleren is gericht op het behalen van een mbo-diploma, –certificaat of een praktijkverklaring.