Hennie Rietveld en Petra Schröder voor het Tiny House van Petra.
Hennie Rietveld en Petra Schröder voor het Tiny House van Petra. Mirjam de Swart

Bewoners zien niets in tiny houses aan Waaldijk

Wonen

DALEM De komst van tien tiny houses op het perceel Waaldijk 9 stuit op onoverkomelijke bezwaren van bewoners aan het Wiel en de Bongerd. Hun belangen werden op het gemeentehuis verdedigd door DHC advocaten en die liet er geen twijfel over bestaan; ook bij wijziging van het plan blijven zij tegen.

Petra Schröder, al enige tijd bewoner van een tiny house aan de Waaldijk, gaf tijdens de vergadering van de raad uitleg over de wens om eenvoudig en rustig te leven in een tiny house, bij het plan zijn nu zeven andere bewoners betrokken. In de verklaring van geen bezwaar tegen het bouwplan van het college is sprake van maximaal tien tiny houses. ,,We hebben eind 2019 al overleg gehad met buren over dit plan en toen de opzet deels veranderd. Zo is de ontsluiting omgelegd en is de ingang via de Waaldijk. Ook zijn enkele bewoners in mijn tiny house komen kijken. De zeven huisjes worden straks door de bewoners zelf gebouwd.”  De tiny houses zijn eigendom van bewoners, de grond waar ze staan wordt straks gepacht.

HOOGSTAMBOOMGAARD Jan-Rob van Manen van DHC advocaten vertegenwoordigde de tegenstanders van de komst van de tiny houses. Zij noemden vooral het opofferen van het kostbare groene dijkenlandschap door de komst van huisjes als argument tegen het plan. ,,Waarom worden ze niet in het Lingebos geplaatst?”, zo vroeg Van Manen zich af. Het plan van de tiny houses op Waaldijk 20, waar ook al discussie over was in de raad, past volgens Van Manen veel beter in het landschap, door plaatsing in de hoogstamboomgaard. Verder ziet hij in de medewerking van het garagebedrijf om op zijn grond tiny houses te plaatsen vooral als een economisch belang, waar groen voor wordt opgeofferd. Tegen het plan zijn eerder al zienswijzen ingediend op 31 maart en 17 september, deze zijn echter door het college afgewezen. 

GASLOOS De raadsleden hadden na de insprekers en de presentie van het plan de nodige vragen, Zo werd kritisch gereageerd op bewoner Petra Schröder, die haar tiny houses deels verwarmd met flessen butagas, naast de energie die ze uit de zes zonnepanelen haalt. Het gasgebruik beperkt zich volgens Schröder tot één gasflesje per jaar. Wethouder Ro van Doesburg mengde zich in die discussie door te stellen dat tiny houses vooral bedoeld zijn om de eigen footprint te verkleinen.  Ook hield hij de raad voor dat zij bij behandeling van de woonvisie in 2019 nog een motie had aangenomen om vooral te zoeken naar ‘creatieve’ woonvormen. Over twee weken spreekt de raad opnieuw over het plan, op 9 december neemt ze een besluit over de verklaring van geen bezwaar.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Het perceel aan de Waaldijk waar de tiny houses worden geplaatst