De huidige treinen van de MerwedeLingelijn hebben geen toiletten aan boord
De huidige treinen van de MerwedeLingelijn hebben geen toiletten aan boord Hannie Visser-Kieboom

Toilet op MerwedeLingelijn?

GORINCHEM Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben veel sympathie voor het plan om te investeren in nieuwe treinen voor de MerwedeLingelijn. De huidige treinen moeten binnen afzienbare tijd worden voorzien van het ERMTS veiligheidssysteem, de kosten daarvan zijn zo hoog dat serieus nagedacht wordt over vervanging van de twaalf jaar oude treinen.


Bovenop de hoge kosten voor het ERMTS systeem biedt vervanging de kans om de treinen eindelijk uit te rusten met toiletten. Met uitzondering van de provincie Gelderland rijden in Nederland alleen op de MerwedeLingelijn nog treinen zonder toilet. Voor A. Markus van de Toiletalliantie alle reden om bij de Statenvergadering een warm pleidooi voor nieuwe treinen met een sanitaire voorziening te houden. ,,Iedereen kan onderweg een toilet nodig hebben. Grijp nu je kans en investeer in nieuwe treinen", zo hield hij de Statenleden voor. Statenlid J Matze zag niet direct de noodzaak voor toiletten in de trein met als argument dat een reis tussen Dordrecht en Geldermalsen drie kwartier duurt plus toiletten op ieder station. Het inbouwen van toiletten in de bestaande treinen is een kostbare zaak, de kosten daarvoor worden geraamd op tien miljoen euro. 


ROLSTOELGEBRUIKERS Provincie Zuid-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer op de MerwedeLingelijn. Omdat ProRail het nieuwe spoorwegbeveiligingssysteem ERMTS in gebruik neemt, moeten de treinen voorzien worden omgebouwd, de kosten daarvoor zijn vijf miljoen euro. De Statencommissie Bereikbaarheid en Energie debatteerde woensdag of het niet slimmer is om de huidige treinen te vervangen, zodat tegelijkertijd de problemen als het ontbreken van toiletten, toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en een tekort aan deuren gelijk opgelost worden. Nu moeten rolstoelgebruikers zich twee uur voorafgaand aan hun geplande reis melden bij QBuzz.


MILJOENEN Gedeputeerde Staten stuurde twee brieven aan de Provinciale Staten over de vervanging van de treinen. In de brief van 28 september was nog sprake van een investering van enkele tientallen miljoenen euro's voor vervanging van de treinen. Uit de brief van 26 oktober bleek dat een eenmalige investering van 16 miljoen euro nodig is. Dit bedrag kan nog naar beneden worden bijgesteld als het daadwerkelijk lukt om de huidige treinen van de MerwedeLingelijn te verkopen voor 7.5 miljoen euro. De inbouw van het ERMTS systeem in de huidige treinen kost vijf miljoen euro. Zo blijft dus 6,3 miljoen euro over als de Statenleden kiezen voor nieuwe treinen. 


VERVANGING Toch houdt Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (VVD) voorlopig vast aan het aanpassen van de huidige treinen, omdat de provincie Zuid-Holland geen geld gereserveerd heeft voor nieuwe treinen. Zevenbergen kreeg steun van zijn eigen partij en CU/SGP. De andere partijen toonden allen in meer of mindere mate meer sympathie voor vervanging van de treinen. In januari spreken de Provinciale Staten opnieuw over vervanging van de treinen. Ze moet voor 1 april 2022 een besluit nemen, anders wordt begonnen met de aanpassing van de huidige treinen om ze geschikt te maken voor het ERMTS systeem. Als de treinen voorjaar 2022 besteld worden, kunnen de nieuwe treinen in 2026 in gebruik worden genomen.

.