De Gasthuisstraat de drukste straat in het winkelgebied
De Gasthuisstraat de drukste straat in het winkelgebied Hannie Visser-Kieboom

Personeelstekorten aanpakken en kansen grijpen in detailhandel Gorinchem

Economie

GORINCHEM De vele vacatures in de detailhandel in Gorinchem bieden goede kansen voor werkzoekenden. Werkgevers in de detailhandel en uit alle andere sectoren kunnen in het UWV-rapport ‘Personeelstekorten aanpakken, oplossingen voor werkgevers’ inspiratie tot oplossingen voor hun personeelstekort vinden. Voor werkzoekenden is er een overzicht met kansrijke beroepen in de regio beschikbaar.

UWV verstrekte eind oktober 2021 in Gorinchem 96 WW-uitkeringen aan werkzoekenden die daarvoor in de detailhandel hadden gewerkt. In vergelijking met de periode direct voor de coronacrisis is het aantal WW-uitkeringen vanuit de detailhandel nu lager. Het huidig aantal WW-uitkeringen ligt 19% onder dat van februari 2020, de maand direct voor het begin van de coronacrisis. De WW-uitkeringen daalden gedurende oktober in alle sectoren samen met 2% in Gorinchem. De totale afname in vergelijking met vorig jaar bedraagt 22%.

HERSTEL VACATURES, PERSONEEL MOEILIJKER TE VINDEN Het economisch herstel van de afgelopen maanden zorgde voor steeds meer vacatures. Dit betekent dat de vraag naar medewerkers in de detailhandel weer op het niveau van voor de coronacrisis is. Het gaat dan onder meer om verkoopmedewerkers, winkeliers, teamleiders en managers. Werkgevers in de detailhandel ervaren momenteel krapte op de arbeidsmarkt. 

De sector detailhandel biedt in Gorinchem werk aan zo’n 6.600 werknemers. Dit is een aandeel van 10% van de totale werkgelegenheid. De verwachte banengroei in de detailhandel zal komend jaar de eerdere krimp van de sector kunnen compenseren, mits onzekerheden niet leiden tot een ongunstiger resultaat. Denk hierbij aan een sterk verslechterend verloop van de pandemie of koopkrachtverlies door toegenomen inflatie.

27 OPLOSSINGEN Het rapport ‘Personeelstekorten aanpakken, oplossingen voor werkgevers’ biedt inspiratie aan werkgevers met personeelstekorten. Het UWV-rapport reikt werkgevers 27 oplossingen aan, waaronder handvatten voor het aanboren van nieuw talent. Het regionaal overzicht kansrijke beroepen voor Gorinchem bevat een uitgebreid overzicht met kansrijke beroepen.

Afbeelding