‘Wij willen weten wat jeugd wilt’

Nieuws

Belangstellenden in de leeftijd van 15 tot 23 jaar worden verzocht het formulier, afgedrukt op de gemeentepagina in deze krant, in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Daar wordt een selectie gemaakt op onder meer geslacht, leeftijd, opleiding, woonwijk, scholier of werkend. De formulieren kunnen tot 14 juli worden ingeleverd.

Platform voor jongeren start in september GORINCHEM - Ruim honderd jongeren hebben afgelopen najaar in een enquête gemeld deel te willen nemen aan een jeugdraad of jongerenplatform. Nu is het zover. Initiatiefnemer Ilhan Tekir is samen met beleidsmedewerker Jolande van Uil van de gemeente druk bezig met de realisatie van het eerste Gorcumse Jongerenplatform, dat in september van start gaat.

,,Ik heb er zin in,” zegt wethouder Harmen Akkerman blijmoedig. ,,Wij hebben er alleen baat bij om met jongeren te praten. Net zoals bij klankbordgroepen. Dat werkt ook goed. We hebben in het verleden geprobeerd om jongeren in klankbordgroepen te krijgen, maar dat wilden ze niet. Nu hebben we toch een manier gevonden om na het project ‘Wil je weten wat ik wil’ met de jeugd in contact te blijven.”

Platform, geen raad

Met opzet is gekozen voor een platform en niet voor een raad. Deelnemers hoeven daardoor niet gebonden te zijn aan een politieke partij. Zij doen mee als ervaringsdeskundigen, ongeacht politieke voorkeur. Het platform kan het college van B en W of de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseren over tal van onderwerpen. Maar er zal als leidraad een jaaragenda worden vastgesteld aan de hand van een aantal thema’s; welzijn en gezondheid (drugs), veiligheid (uitgaan), onderwijs, werk en inkomen (stage), huisvesting (starters), verkeer en vervoer en speelplaatsen. Het is de bedeling dat het platform eens in de maand vergadert.

,,Het doel van het platform is voor ons dat wij willen weten wat de jeugd wilt,” vervolgt Akkerman. ,,En het is voor jongeren een goed middel om betrokken te raken bij wat er zoal speelt in de gemeente. Wij kunnen voortaan vragen ‘kijk hier of daar eens naar en wat vinden jullie ervan? Missen jullie iets?’ Op basis van goede argumenten willen we rekening houden met de jeugd, maar we houden ook rekening met andere bevolkingsgroepen. Een advies wil niet zeggen dat je altijd je zin krijgt. Het eigen belang is niet altijd het enige belang. Dat moet de gemeenteraad goed wegen.”

Ilhan Tekir vult de wethouder aan. ,,Wij willen alleen versterken. Wij zijn de deskundigen voor wat betreft de jeugd en we willen de jongeren in de stad ook veel raadplegen. Door middel van een website, maar we gaan de jongeren in de stad ook opzoeken. We willen heel laagdrempelig blijven. Dus dan moet je ook veel in het veld werken.” Volgens wethouder Akkerman hoeft de gemeente niet altijd de enige gesprekpartner voor het platform te zijn. ,,Het is mogelijk dat het platform ook in gesprek komt met bijvoorbeeld het bedrijfsleven of bepaalde instanties. Het platform is een zelfstandig orgaan.” Het is de bedoeling dat het jongerenplatform voor een periode van twee jaar van start gaat. Daarna vindt een evaluatie plaats.

advertentie
advertentie