Professionele opvang kinderen

Nieuws

Directeur-bestuurder van OVO Gerard Toering en directeur-bestuurder Dick Bouwman van SKG tekenden vrijdagmiddag het convenant. Alle basisscholen zijn verplicht met ingang van het nieuwe schooljaar de kinderen opvang te bieden voor schooltijd van 7.30 tot 8.15 uur en na schooltijd tot 18.00 uur. ,,De basisscholen zijn straks wettelijk verplicht de opvang te verzorgen, maar eigenlijk zijn de scholen daar niet goed genoeg in. Daarom gaan we met een gespecialiseerde partner in zee, zodat de kwaliteit van de opvang gegarandeerd is,” aldus Gerard Toering. Bij de samenwerking worden pedagogische werkplannen uitgewisseld en afgestemd. Per locatie wordt het een en ander praktisch uitgewerkt en geëvalueerd. SKG heeft tevens een verzoek tot opvang van het bijzonder onderwijs en de Jenaplanschool ontvangen. De convenanten die hiertoe moeten leiden zijn nog niet ondertekend.

OVO en SKG op weg naar brede scholen GORINCHEM - Het openbaar onderwijs in Gorinchem, verenigd in de stichting OVO, en de Stichting Kindercentra Gorinchem, SKG, hebben op de valreep voor de zomervakantie een overeenkomst gesloten voor buitenschoolse kinderopvang. SKG krijgt de regie over de opvang van kinderen van de openbare scholen voor- en na schooltijd. De opvang vindt plaats in de Klokhuis locaties (vijf) van de SKG.

Niet alleen in kringen van ouders, maar ook in de politiek zijn de laatste maanden regelmatig vragen gesteld over de opvang. De gemeente heeft in deze kwestie eigenlijk geen zeggenschap, de scholen hebben immers eigen besturen, maar wethouder Harmen Akkerman stelde wel meteen voor om een regeling te treffen waar alle scholen gebruik van kunnen maken. De kwaliteit van de opvang en het belang van de kinderen zijn daarbij voorop gesteld, aldus ook de insteek van OVO en SKG. ,,Het belang van het individuele kind stijgt uit boven het belang van de organisaties,” stelt Dick Bouwman.

SKG heeft al jarenlange ervaring met kinderdagopvang en peuterspeelzalen en ook buitenschoolse opvang (meer dan tachtig procent van de Gorinchemse kinderen komen bij de SKG binnen). De opvang van de kinderen vindt in de locatie plaatst, die zo dicht mogelijk bij de school ligt. Is de afstand te groot dan worden de kinderen per taxi naar de betreffende locatie gebracht. De Klokhuis-locaties zijn verdeeld over de stad: Top Naeffstraat, Merwedonk, Laag Dalemseweg, Irenelaan in Dalem, Dr. Hiemstralaan en Stalkaarsen.

Het beleid is gericht op de ontwikkeling van zo veel mogelijk brede scholen, waarbinnen ruimte is voor kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Hiermee behoort het vervoer van kinderen tot het verleden. Basisschool De Donk in Gorinchem-Oost is de eerste brede school. Stalkaarsen en Schepenenstraat volgen. Ook bij de Anne Frankschool is nu een peuterspeelzaal van SKG. ,,Over vijf jaar zijn er in Gorinchem vijf brede scholen, verdeeld over de wijken.” SKG opent nu twee nieuwe BSO locaties, veertig plaatsen erbij, en kan daarmee de wachtlijst wegwerken. Tevens wil de stichting komend schooljaar iets nieuws invoeren: dagarrangementen voor 4 tot 14 jarigen. Info: www.kinderopvanggorinchem.nl.

advertentie
advertentie