Strijd ‘oud tegen nieuw’ gesust

Nieuws

Eén van de buurvrouwen van het Wilhelminaplein, Petra Dame, vertelt opgelucht hoe een grootschalige burenruzie ‘oud’ versus ‘nieuw’ vorige week in de kiem werd gesmoord. De onenigheid in de buurt dreigde te escaleren toen de gemeente zonder enige vorm van overleg met buurt, klankbordgroep, woningbouwvereniging Poort6 of wijkagent baskets van een speelplein verwijderde omdat nieuwe bewoners van Courtine Den Haan daarvan overlast zouden ondervinden. De brief van de gemeente aan omwonenden werd pas na het weghalen van de baskets bezorgd. Het gevolg was een boze ‘oude’ buurt die in opstand kwam tegen de ‘nieuwe’ bewoners van Courtine Den Haan.

Gemeente plaatst snel de baskets terug GORINCHEM - ,,Eigenlijk is het hier altijd een fijne, rustige buurt geweest. We hebben hier geen hangplek waar bierblikjes en jointjes rondslingeren, niets van dat. Maar wel spelende kinderen en de speelplaatsen waren er veel eerder dan de nieuwbouw.”

Vorige week plaatste deze krant een pittige ingezonden brief van Jan Krol. Vervolgens werden ter plaatse acties gevoerd en bij confrontaties is geschreeuwd en gescholden. Het ging ondertussen al lang niet meer om de baskets alleen, maar om meer overlast en irritaties. De tegenstelling tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ was compleet. Om escalatie te voorkomen vond spoedoverleg plaats met enkele bewoners, zijn de baskets vrijdag teruggeplaatst en wordt nu een traject van overleg en verzoening in gang gezet. De bewoners van de omgeving hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin zij allen worden uitgenodigd voor overleg en suggesties en tonen zowel gemeente als oude en nieuwe bewoners bereidheid om tot oplossing van nogal wat stekeligheden te komen.

,,Weet je,” vervolgt Petra Dame, ,,bij één van die confrontaties kwamen we in gesprek met bewoners van de Zwaanswal. Zij zijn helemaal niet tegen deze speelplaats. Het gaat denk ik om zegge en schrijve twee klagers. Moet je kijken wat dat losmaakt. Wij hebben met ons allen twee jaar lang in de rotzooi en de overlast van de bouw gezeten. Er stonden zelfs lange tijd dranghekken voor ons plein, zodat we met de auto niet naar huis konden. Het regende parkeerbonnen en er gold een wegsleepregeling.”

Maar met de oplevering van de nieuwe appartementen op de Zwaanswal was het nog niet gedaan met de overlast. ,,Dan krijg je al die verhuiswagens, een auto’s van keukenbedrijven, aircowinkels en noem maar op. En nu blijkt de parkeergarage onder de nieuwbouw onvoldoende te zijn. De grote wagens worden binnengezet en de tweede auto’s, de boodschappenwagentjes, niet.”

Ook deze kwestie is al eerder door omwonenden aan de orde gesteld. Begin dit jaar plaatste deze krant ingezonden brieven over de parkeerdruk op en rond het Wilhelminaplein. ,,Maar dat is niet alles,” vervolgt Petra Dame, ,,Bewoners rijden vaak heel hard door de Verlengde Pompstraat. Dat is echt levensgevaarlijk.”

Tijdens het overleg zullen al deze kwesties aan de orde komen. ,,We hebben er wel vertrouwen in dat het goed komt. Die Zwaanswallers zijn echt geen verkeerde mensen, maar de gemeente moet niet aan ‘klassenjustitie’ gaan doen, want daar hebben we echt een hekel aan. En als alle problemen dan zijn opgelost, dan willen we graag een groot buurtfeest organiseren.”

advertentie
advertentie