In de Gildenwijk in Gorinchem wonen de meeste jongeren met een verhoogd risico tot criminaliteit
In de Gildenwijk in Gorinchem wonen de meeste jongeren met een verhoogd risico tot criminaliteit Erno Wientjes

In Gorinchem geen signalen van ronseling jongeren door drugscriminelen

5 september 2022 om 08:21 Misdaad

GORINCHEM De gemeente heeft geen signalen dat kwetsbare jongeren in Gorinchem worden geronseld door drugscriminelen. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van D66 raadslid Tom van der Meijden. Hij trok aan de bel na onderzoek van RTL nieuws dat in Gorinchem 520 jongeren een verhoogde kans hebben om in de criminaliteit te belanden. Volgens het RTL onderzoek zouden met name jongeren uit de Gildenwijk een risicogroep vormen.

In Gorinchem wordt via onder andere de onderwijsmonitor gekeken naar risicofactoren voor jongeren om met criminaliteit in aanraking te komen. Hoewel de gemeente zelf geen signalen heeft van het ronselen van jongeren door drugscriminelen sluit ze niet uit dat het toch gebeurd. Met een lokale en wijkgerichte aanpak probeert ze jeugdcriminaliteit te voorkomen, genoemd worden jongerenwerk, buurtsportcoaches en wijk coördinatoren. Om criminaliteit te voorkomen werkt Gorinchem intensief samen met Halt en de scholen. Youz geeft zowel klassikaal als ambulant voorlichting over middelengebruik bij bekende jongerenontmoetingsplekken. Ook het jongerenwerk en het Jeugd Preventie Team Gorinchem signaleert trends in de stad en zet in op preventie.

ONDERMIJNING ,,Het voorkomen van jeugdcriminaliteit vraagt om lokaal maatwerk. Alleen als we in de haarvaten van de samenleving zitten, dichtbij de belevingswereld van kwetsbare jongeren, kunnen we vroeg signalering gebruiken om te voorkomen dat jongeren het verkeerde pad inslaan”, zo schreef Van der Meijden die het college oproept om meer te doen aan preventie. De gemeente heeft daar wel oren naar en noemt de programma’s ‘Breed Offensief tegen Ondermijnende Criminaliteit’ en ‘Preventie met Gezag’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar ze graag aan mee wil doen. Obstakels zijn de financiering en capaciteit bij professionals. ,,De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om investeringen en een lange adem. Niet alleen voor het doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen, maar zeker het voorkomen dat criminelen steeds weer nieuwe jongeren en vuile werk kunnen laten opknappen”, zo schrijft het college in haar beantwoording.

VEILIGHEIDSBELEID De aanpak van (jeugd) criminaliteit wordt een van de pijlers van het Integraal Sociaal Veiligheidsbeleid van 2023-2026. Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren worden gestigmatiseerd als potentiële criminelen terwijl de gemeente wel contacten wil leggen met hoogrisicojongeren werkt Gorinchem nog wel aan een verdiepingsslag, alvorens ze besluit tot gerichte en effectieve interventie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie