Een deel van de golfbaan in Spijk
Een deel van de golfbaan in Spijk Waterschap Rivierenland

Informatieavond voor omwonenden van Golfbaan Spijk

2 april 2024 om 16:08 Achtergrond

SPIJK BAM, ESG-Tech, The Dutch en gemeente West-Betuwe houden donderdag 4 april een informatieavond over de aanpak van de vervuilde staalslakken op de golfbaan in Spijk. De bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis de Lindehof in Spijk. Aan bod komen de grondsanering, de landmark en de verdere planning. De avond begint om 19.30 uur. 

Zowel de gemeente West-Betuwe, Omgevingsdienst Rivierenland en Waterschap Rivierenland vertellen wat er is gebeurt na de laatste informatieavond van bijna een jaar geleden. Bouwbedrijf BAM geeft toelichting over het project. Vanwege zorgen over gezondheidsrisico’s vanuit de omwonenden is een tweede blootstellingsonderzoek uitgevoerd. In het eerste onderzoek in 2022 naar Chroom-6 zijn geen risico’s gevonden. Na die eerste onderzoek is het uitgebreid met onderzoek naar de stoffen calcium en zware metalen zoals Vanadium, mangaan en chroom. Dit is uitgevoerd in 2023, daarbij zijn geen gezondheidsrisico’s gevonden. De GGD adviseert wel naar aanleiding van het onderzoek om de verspreiding van stof zoveel te voorkomen. Omwonenden kunnen stofvorming melding bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Het rapport van het onderzoek is besproken met direct omwonenden. Met hen is afgesproken dat de gemeente nieuwe luchtmetingen laat uitvoeren in een droge periode in het voorjaar of de zomer van 2024. 

BAM startte medio februari met een grondonderzoek op de locatie van de Zuidbaan, ze maakte achttien sonderingen om het draagvermogen van de grond te meten. Op basis van het onderzoek wordt een geotechnisch ontwerp gemaakt voor de bouw van de Landmark in plaats van een grondwal. De Landmark is op het hoogste punt maximaal 20 meter in het westelijk deel van het gebied. Zo moet een recreatielandschap ontstaan voor wandel- en ruiterpaden.  De firma Sterk heeft de staalslakken ondergebracht in een centraal depot. De vrijgekomen grond is aangevuld met grond van elders. Hemelwater dat in direct contact is geweest met de staalslakken wordt opgevangen in een depot en na zuivering geloosd op de Linge.

Op de website van de gemeente West-Betuwe is een overzicht te vinden van eerder gestelde vragen en presentaties van eerdere bewonersbijeenkomsten. Golfbaan The Dutch heeft een website over de plannen op het terrein.

advertentie
advertentie