Hoofdredacteur Norbert Witjes
Hoofdredacteur Norbert Witjes Christan Hakkert

‘DeStadGorinchem.nl is essentieel voor samenleving’

Achtergrond

[GORINCHEM] Anderhalve eeuw lokale journalistiek van hoge kwaliteit brengen voor onze inwoners, dat is waar de Koninklijke BDU sinds oktober 1817 mee bezig is. Inmiddels brengt de uitgever ruim 40 lokale kranten uit, waaronder DeStadGorinchem.nl. ‘,,Terugbladerend zie je de geschiedenis van deze gemeente en onze inwoners aan je ogen voorbijgaan. Van het grote nieuws tot de kleine berichtjes, ze geven weer wat er in de lokale samenleving van belang was en nu nog steeds is’’, zegt Norbert Witjes, hoofdredacteur van BDUmedia. Ter gelegenheid van de Dag van de Huis-aan-Huiskrant op 1 juli staat hij stil bij de belangrijke functie van DeStadGorinchem.nl in de lokale samenleving.

,,De inwoners van de gemeente Gorinchem, dat zijn de mensen waarvoor we de krant en de nieuwssite maken’’, vertelt Witjes. ,,Door goed in contact te staan met hen, weet de redactie wat er speelt en kan het daardoor de lezers informeren over de onderwerpen die hen interesseren.‘’

ONAFHANKELIJK De redactie opereert geheel onafhankelijk. ,,Zelfs de uitgever kan en mag zich niet met de inhoud bemoeien. En dat wil hij ook niet’’, stelt hoofdredacteur Witjes. ,,Ook bedrijven, gemeente en andere organisaties die een advertentie plaatsen in onze krant, hebben geen bemoeienis met de inhoud van de redactionele artikelen.’’ In het redactiestatuut is gewaarborgd dat de redactie eigenstandig haar onderwerpen kiest en daarover publiceert. Een onafhankelijke nieuwsvoorziening is een eerste vereiste voor een sterke lokale samenleving. Witjes: ,,Door alle inwoners te informeren over wat er lokaal speelt, zorgt de krant ervoor dat mensen met elkaar in contact komen. Dat kan zijn voor een culturele bijeenkomst, een kaartavond, de raadsvergadering, maar ook bij jaarlijkse feesten jaarmarkten en vele sportactiviteiten.’’

,,De verhalen over mede-inwoners zorgen ervoor dat je weet wie er in jouw stad wonen, wat hen beweegt, waarom ze doen wat ze doen. Dat zorgt voor meer onderling begrip en draagt bij aan een betere verstandhouding.’’

En door te informeren over de onderwerpen waar de gemeenteraad zich over buigt, zorgt de krant ervoor dat de lezers beter weten waarom diverse standpunten worden ingenomen door de raadsfracties. Daarmee kunnen ze de besluitvorming volgen en zo mogelijk een positieve inbreng daarbij hebben.

ESSENTIEEL ,,Lokale en regionale media zijn essentieel voor de lokale samenleving en democratie’’, schrijven de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur in hun advies aan de regering over lokale journalistiek. ,,Zo is het voor de democratie onontbeerlijk dat lokale media burgers informeren, zodat mensen bijvoorbeeld weloverwogen kunnen besluiten op welke partij ze stemmen. Daarnaast houden lokale media lokale bestuurders scherp en agenderen ze belangrijke maatschappelijke kwesties in de politiek. Ten slotte zorgen lokale media voor verbinding, zowel binnen groepen, bijvoorbeeld binnen een bepaalde wijk of straat, als tussen groepen, zoals tussen verschillende leeftijdsgroepen of groepen met een verschillende afkomst.‘’

Het Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten verduidelijkt: ,,De lokale democratie heeft onafhankelijke journalistiek nodig ter controle van gemeentebestuurders. Daarnaast kunnen de media burgers informeren en onderwerpen agenderen. Ook verbinden is een belangrijk aandachtspunt.’’

De makers van de DeStadGorinchem.nl gaan vol vuur door om deze belangrijke taak zo goed mogelijk uit te voeren, samen met en voor de inwoners van de gemeente Gorinchem.

‘Lokale krant bereikt 11,8 miljoen Nederlanders’

De Huis-aan-Huiskranten in Nederland hebben een gemiddeld bereik van 47,7%. De kranten van uitgeverij BDUmedia, waartoe ook deze krant behoort, scoren aanmerkelijk hoger met gemiddeld 62,2% en met uitschieters naar ruim 75%.

Dat blijkt uit onderzoek onder 17.000 Nederlanders van 13 jaar en ouder die jaarlijks door het onafhankelijke bureau NOM/GfK wordt ondervraagd over hun mediagebruik.

43% van de Nederlandse bevolking heeft interesse in lokaal nieuws, en 53% daarvan gebruikt de HaH-krant als informatiebron. Lokale kranten zijn een massamedium: 11,8 miljoen mensen (80%) lezen wel eens een HaH-krant. En 5,3 miljoen mensen lezen haar wekelijks; ook mensen met een nee/nee-sticker.

De Huis-aan-huiskranten worden intensief gelezen; 57% van de lezers leest driekwart of meer van een nummer. 63% let op aanbiedingen van winkeliers in lokale kranten, en 50% onderneemt actie naar aanleiding van zo’n advertentie.

advertentie
advertentie