Het AZC is nu nog gehuisvest in het voormalige belastingkantoor aan de Vroedschapstraat
Het AZC is nu nog gehuisvest in het voormalige belastingkantoor aan de Vroedschapstraat GP-buro

Gemeente Gorinchem en COA zoeken nog naar kleinschalige opvanglocatie voor asielzoekers

16 februari 2023 om 08:18 Achtergrond Asielzoekerscentrum

GORINCHEM De gemeente en het COA hebben nog altijd geen nieuwe kleinschalige opvanglocatie voor asielzoekers gevonden in Gorinchem. Tot die tijd blijft het voormalige belastingkantoor open voor de opvang van vluchtelingen en kan het pand nog niet door de gemeente worden aangekocht van het COA. Wel wordt In de loop van dit jaar het aantal vluchtelingen afgebouwd van 300 tot 150.

Dat schrijft de gemeente in een raadsinformatiebrief naar aanleiding van een raadsbesluit om de opvang aan de Vroedschapstraat voor maximaal twee jaar te verlengen. Eerder was afgesproken dat de opvang voor één jaar was. Tegelijkertijd met de raadsinformatiebrief is een brief gestuurd naar de direct omwonenden van het AZC, met daarin een overzicht van maatregelen die zijn genomen om de overlast terug te dringen. Zo is de parkeergarage deels afgesloten en zijn verduisterende gordijnen opgehangen om lichthinder te voorkomen. De komende weken wordt een luchtbehandeling in het pand geplaatst om openstaande ramen in de zomer te verminderen om zo geluidshinder te beperken. Het pand zelf krijgt een schilderbeurt, tevens worden douches en toiletten opgefrist en wordt verlichting in de gang en keukens vervangen.

SPREIDINGSWET Tussen 21.00- en 22.00 uur wordt extra beveiliging ingehuurd, de beveiligers lopen een extra ronde om toe te zien dat kinderen dan naar binnen gaan. Ook mogen ze niet aan de achterzijde van het gebouw spelen, omdat dit juist zorgt voor geluidsoverlast in de achterliggende Frisoflat. Voor de verlenging van de opvang wordt de bestuursovereenkomst met het COA aangepast. Voor de toekomstige verkoop van het belastingkantoor sluit de gemeente een aparte privaatrechtelijke overeenkomst met het COA. Voor Gorinchem is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van nieuwe ‘spreidingswet’. De provincie Zuid-Holland moet 9.124 extra opvangplekken beschikbaar stellen. Hoe deze aantallen verdeeld worden over de gemeenten is nog niet duidelijk.

SLOOPWONINGEN De gemeente heeft vorig jaar aan haar taakstelling voldaan voor het huisvesten van statushouders. In de eerste helft van 2023 moet Gorinchem 46 statushouders huisvesten, deze taakstelling is hoger dan in de tweede helft van 2022. Naast opvang van asielzoekers en statushouders vangt Gorinchem ook Oekraïners op, deze zijn nu gehuisvest in een kantoorpand van Deli Home, in (sloop) woningen van Poort6 en in de particuliere opvang. In overleg met Poort6 is besloten dat de mensen daar tot uiterlijk 1 september mogen blijven wonen, aanvankelijk was afgesproken dat ze voor een jaar mochten worden bewoond. De gemeenteraad spreekt 16 maart over de opvang van Oekrainers in de stad. Per 1 juli wordt landelijk het aantal opvangplaatsen verhoogd van 75.000 tot 90.000 mensen; in de regio Zuid-Holland Zuid gaat het om een stijging van 2560 tot 2900 opvangplaatsen. Onbekend is hoeveel Gorinchem hiervan voor haar rekening neemt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie