De gemeenteraad stelt de begroting op 12 november vast
De gemeenteraad stelt de begroting op 12 november vast Hannie Visser-Kieboom

Parkeergarage Kweeklust wordt in 2021 uitgebreid

16 oktober 2020 om 19:58 Lokaal/Activiteiten

GORINCHEM - De gemeenteraad stelt op 12 november de begroting voor 2021 vast. Door de coronacrisis zijn er ook voor volgend jaar nog veel financiële onzekerheden. Het college is daarom terughoudend geweest in het initiëren van nieuwe plannen en heeft ervoor gekozen om vooral in te zetten op uitvoering van lopende projecten.

In de begroting van 2021 wordt onder andere geld vrijgemaakt voor uitbreiding van parkeergarage Kweeklust, de herinrichting van de Banneweg fase 2 en een onderzoek naar verbeteringen van fietsroutes in Gorinchem. Er wordt gewerkt aan beleid en concrete projecten voor een energie neutrale, klimaatbestendige en natuurvriendelijke stad. Op het gebied van stedelijke ontwikkeling worden voorbereidingen getroffen voor de Vleugels van de Stad, waaronder de Lingeoevers en de Arkelsedijk. Daarnaast wordt hard gewerkt aan een impuls voor het onderwijs. Er wordt een nieuwe sporthal bij het Fortes Lyceum gebouwd en de vervangende nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek wordt voorbereid. Dit laatste is een belangrijk onderdeel van de Regionale Beroepen- en Innovatiecampus. In 2021 worden de plannen voor de beroepencampus verder uitgewerkt.

De gezonde reservepositie van de gemeente zorgt ervoor dat er ruimte is om financiële tegenvallers door de coronacrisis in 2021 op te vangen. Hierdoor is het gelukt om een begroting te presenteren met een klein overschot, ook de komende jaren is sprake van een klein overschot. Wethouder van Financiën, Dick van Zanten: “Door de enorme impact van de coronacrisis heeft de gemeente de agenda in 2020 flink moeten bijstellen. Dit heeft consequenties voor de begroting, omdat de planning deels doorschuift naar 2021. De ingezette weg om de ambities uit het Gorcums Akkoord te realiseren, proberen we zoveel mogelijk voort te zetten. Gorinchem moet vooruit, maar uiteraard met een scherp oog voor de financiële situatie van de gemeente. We investeren in belangrijke thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, sociaal domein en onderwijs, maar zetten tegelijk de weg in om de schuldpositie van de gemeente af te bouwen.”

In totaal geeft Gorinchem volgend jaar 141 miljoen euro uit. Dit geld ontvangt de gemeente voor een deel van het rijk en voor een deel via de lokale heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Meer informatie over de begroting kunt u vinden op de website van de gemeente Gorinchem via: www.gorinchem.nl/begroting.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie