Goed nieuws voor de basisschoolkinderen in Gorinchem

16 mei 2014 om 00:00 Activiteiten

Er is belangrijk nieuws in Gorinchem te melden : er komt een unieke, naschoolse cursus Engels voor basisschoolkinderen !

Over het belang van (goed !) Engels hoef ik u niets te vertellen, staatssecretaris Dekker verklaarde in januari 2014 : ‘Nederlandse kinderen zullen hun brood later verdienen in een wereld waarin het meer dan ooit van belang is dat ze naast Nederlands ook goed Engels spreken’.

Ook het Europees Platform van de Europese Unie wijst op het belang van Engels : Internationaal leren : de wereld is een dorp geworden, scholen/opleidingen bereiden hun leerlingen voor op een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De gedachte dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met een vreemde taal wint steeds meer terrein. Het Europees Platform schrijft ‘dat de basisschoolleeftijd de perfecte leeftijd is voor het leren van een vreemde taal’.

En daarom is het bijzonder verheugend dat er in Gorinchem deze naschoolse cursus Engels gaat starten in september 2014.

Xtra English4kids : Quality Education !

In september start in Brede School Mariëngaarde aan de Schepenenstraat de cursus Xtra English4kids. De lessen vormen een aanvulling op de reguliere lessen Engels, die op de basisscholen worden gegeven. Initiatiefnemers zijn Hans en Shabnam Hofland.

“Het idee is ontstaan in de praktijk”, vertelt Hans. “Ik heb zesentwintig jaar lesgegeven in het voortgezet onderwijs. Drie jaar geleden kwam ik op de basisschool De Lingewaard in Arkel te werken, waar ik Engelse les geef aan de groepen 7 en 8. Al snel ontdekte ik dat de Engelse lessen op de basisschool niet goed aansloten op het voortgezet onderwijs. Ik begon toen om extra lesstof aan te bieden. Door mijn lange ervaring kon ik de kinderen precies opleiden voor het voortgezet onderwijs. De goede resultaten van de kinderen, die naar het voortgezet onderwijs gingen, maakten de leerlingen en de ouders heel enthousiast. De ouders vroegen zelfs aan de schoolleiding of alle klassen Engelse les konden krijgen. Inmiddels gebeurt dit vanaf groep 4.”

De lessen worden gegeven op woensdagmiddag en eventueel op donderdagmiddag. Ze zijn bestemd voor (aanstaande) leerlingen van groep 7/8. .“Mocht het kind al een intrede-Cito-toets hebben gedaan dan is een score van 532 een goede indicatie ”, aldus Hans. “We streven naar een optimaal leerrendement met maximaal twintig kinderen in een groep. We werken met de modernste leermiddelen.”

Shabnam Hofland

www.xtraenglish4kids.com

advertentie
advertentie