Afbeelding
Stad Gorinchem

Gemeente Gorinchem verbaasd over afgelasten Feestweek Varkenmarkt

Evenementen

GORINCHEM Eerder vandaag maakten horecaondernemers Esther Bergman (‘t Uyltje) en Marco Uijterlinde (Grand-café ‘t Gelagh) namens de organisatie Feestweek Varkenmarkt bekend dat de Feestweek Varkenmarkt niet doorgaat, ondanks dat de kaartverkoop al begonnen was. Daarbij waren de twee niet te spreken over de rol van de gemeente hierin. 

De gemeente toont zich in een reactie echter verrast over de reactie van de organisator: ,,Al maanden kijken we - zoals velen in Gorinchem - uit naar de Zomerfeesten. De Zomerfeesten zijn een begrip in onze stad en dat willen we graag zo houden. Daarom werken we elk jaar maandenlang met de organisatoren samen om de feesten veilig te organiseren. 

Een groot evenement als de Zomerfeesten vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. De afgelopen periode hebben we regelmatig overleg gevoerd met de organisatoren van zowel de Zomerfeesten Groenmarkt als de organisatoren van de Feestweek Varkenmarkt. Als gemeente willen we dat een evenement als de Zomerfeesten veilig verloopt. De veiligheid van bezoekers staat dan ook hoog in het vaandel.

 Als gemeente laten we ons adviseren door allerlei hulpdiensten, zoals de brandweer en de politie. Dit gebeurt meestal in 1 integraal advies. Dit jaar heeft de politie vooruitlopend op dit integrale advies over het gehele evenement ons negatief geadviseerd om af te wijken van geldende wet- en regelgeving. De politie staat positief ten opzichte van het evenement, maar adviseert dringend om het doorschenken van alcohol op de evenemententerreinen aan de Varkenmarkt en de Groenmarkt NA de eindtijd van het evenement niet plaats te laten vinden. Er is dan meer politiecapaciteit nodig en die is niet beschikbaar. De politie kan daardoor de openbare orde en veiligheid niet garanderen. Dit zou betekenen dat er dan bij incidenten geen of onvoldoende politie beschikbaar is.

 Gemeente Gorinchem wil dat de Zomerfeesten voor alle bezoekers veilig verlopen. Daarom slaat zij het advies van de politie niet in de wind. Wel heeft de gemeente gezocht naar mogelijkheden voor de horecaondernemers om toch (alcohol) te kunnen schenken na het beëindigen van het evenement. Hiervoor is - vanuit een meedenkende houding - aan de ondernemers voorgesteld ontheffing te verlenen van de reguliere horecasluitingstijden, zodat er nagenoten kan worden van de festiviteiten in de reguliere vergunde horecagelegenheden. Dit geldt uiteraard ook voor de horecagelegenheden die gelegen zijn aan de Varkenmarkt.

We vinden het jammer dat de organisator van de Feestweek Varkenmarkt zegt het evenement nu te annuleren. Wij waren hiervan niet op de hoogte; de vergunningsaanvraag is ook nog niet ingetrokken.”

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie