Afbeelding
Stichting GGM-1572

Gedenkplaats Gorcumse Martelaren is klaar voor realisatie

Historie

GORINCHEM Na een lange, maar gedegen voorbereiding, heeft de Stichting GGM-1572 (Gedenkplaats Gorcumse Martelaren) op 24 mei de ruimtelijke onderbouwing van het project ingediend bij de gemeente Gorinchem. Daarmee is de besluitvormingsprocedure in gang gezet.

Nog even ter herinnering: de voormalige RK-kerk in de Haarstraat in Gorinchem is, in de jaren ‘80 van de vorige eeuw, omgebouwd tot wooneenheden. Daarbij zijn de glas-in-lood ramen gedemonteerd en opgeslagen. In deze ramen zijn, onder andere, de beeltenissen van de martelaren van Gorcum afgebeeld. De stichting GGM 1572 heeft als doel om vier ramen volledig te restaureren en in een speciale constructie, beschermd tegen vandalisme, prachtig verlicht en ruimtelijk aantrekkelijk, rondom de voormalige RK-kerk op te stellen. Zodoende ontstaat een mooi plein met daarop de ramen in frames opgesteld, als gedenkplaats tegen polarisatie en om alle vrijheden, die we in ons land hebben nog eens onder de aandacht te brengen. Natuurlijk heeft het ook een educatieve en toeristische waarde.

UNIEK IN VELE OPZICHTEN Het ontwerp en haar volledige uitwerking is door de stichting voorbereid en in een prima samenwerking met verschillende disciplines bij de gemeente Gorinchem en omwonenden waar nodig aangepast. Met een gerust hart kon dus de vergunning worden aangevraagd.

Niet alleen het plan is uniek (want waar kan je glas-in-lood ramen in de openlucht bekijken) ook het sponsorprogramma is uniek. Delen van de ramen (ruitjes) worden ‘ter adoptie’ aangeboden. Zo zijn twee ramen al volledig gesponsord, het derde raam voor het grootste deel en bij het vierde raam zijn niet alleen al opties genomen, ook daarvan zijn ‘ruitjes’ geadopteerd. Bij de restauratie worden delen vervangen en dus zijn er ‘splinters’ die ook worden aangeboden ter adoptie. Deels worden de ‘splinters’ in een lichtgoot, die door de gedenkplaats loopt, opgenomen. Van andere delen worden kunstwerken gemaakt, die later worden geëxposeerd en zelfs ten verkoop worden aangeboden.

De gedenkplaats wordt dus niet alleen bekostigd door de gemeente, maar ook door de veelal Gorcumse sponsors en donateurs. Gemeente Gorinchem neemt de infrastructuur voor haar rekening, bij goedkeuring door de Gemeenteraad.

Nog een uniek item is de uitvoering van het project. Met instemming en natuurlijk toezicht waar nodig, van de gemeente zal de stichting GGM 1572 het project zelf gaan uitvoeren. Niet dat de bestuursleden zelf aan het werk gaan, want dat wordt aan vaklui overgelaten. De projectleiding, uitbesteding en alles wat er zo bij komt kijken neemt de stichting over van gemeente Gorinchem. Een uitdaging, maar met de steun van een uitgebreide Technische Commissie en een professioneel Bureau Civiele Techniek zal het zeker op tijd gereed zijn.

INFORMATIEAVOND De stichting zal tijdens een informatieavond op 29 juni 20.00 uur in de Hipper te Gorinchem met plezier inzicht geven hoe zij de glas-in-lood-ramen uit de voormalige RK-kerk uit de Haarstraat weer een plaats wil geven in de Gorcumse binnenstad. Publiek is daar van harte welkom, aanmelding via mailadres info@gorcumsemartelaren.nl wordt op prijs gesteld.

Gorcum kan dus zichzelf een prachtig cadeau geven. Sponsoring en donatie is nog altijd mogelijk. Op de website https://gorcumsemartelaren.nl worden alle mogelijkheden beschreven.

De gedenkplaats moet in de zomer van 2023 zijn gerealiseerd. De opening zal op 9 juli 2023 (451 jaar na de historische gebeurtenis) op grootse wijze worden gevierd.

advertentie