Afbeelding
De Stad Gorinchem.nl

Nachtelijke rijstrookafsluitingen Merwedebrug voor onderhoud

11 juli 2019 om 10:33 lokaal

GORINCHEM Rijkswaterstaat gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het beweegbare deel van de Merwedebrug bij Gorinchem. Hiervoor wordt de rechterrijstrook richting Utrecht 's nachts afgesloten van maandag 15 juli tot en met donderdag 18 juli. De week daarop, van maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli wordt de linkerrijstrook richting Breda afgesloten. Per rijrichting blijft dus telkens een van de twee rijstroken beschikbaar. Van maandag 15 juli t/m donderdag 18 juli is de rechterrijstrook richting Utrecht afgesloten van 21:00 uur t/m 05:00 uur. Van maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli is de linkerrijstrook richting Breda afgesloten dagelijks van 21:00 uur t/m 05:00 uur.

De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd vanaf een ponton onder de brug. De vaargeul onder de klep van de brug is daarom gestremd. De vaargeul onder de vaste brug blijft beschikbaar voor de scheepvaart. De (vaar)weggebruikers worden hierover geïnformeerd via de gebruikelijke informatiekanalen. Kijk voor actuele informatie op www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002(gratis).

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur waaronder de Merwedebrug bij Gorinchem. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Bij deze opknapbeurt maken we gebruik van de nieuwste slimme en duurzame technieken. Zo willen we uitval en storingen en daarmee hinder voorkomen in de toekomst.

De Merwedebrug wordt in de toekomst vervangen door twee nieuwe bruggen (in het project A27 Houten Hooipolder (www.a27houtenhooipolder.nl). Tot aan de renovatie houdt Rijkswaterstaat de huidige brug extra in de gaten en voeren ze regelmatig onderhoud uit.

advertentie
advertentie