Afbeelding
Pixabay

Gorinchem start pilot budgetbeheer voor inwoners met hoger risico op problematische schulden

Maatschappelijk

GORINCHEM Gemeente Gorinchem is in nauwe samenwerking met het Sociaal Team en Avres gestart met een pilot budgetbeheer. Budgetbeheer is bedoeld voor inwoners die een hoger risico lopen op problematische schulden. Doel van de pilot is het voorkomen van (nieuwe) schulden en betaalachterstanden.

Wethouder Eelke Kraaijeveld: ,,We streven ernaar dat minder inwoners in een complexe schuldensituatie terecht komen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat inwoners met een verhoogd risico op schulden in een zo vroeg mogelijk stadium geholpen worden. Door budgetbeheer in te zetten, voorkomen we schulden. De inwoner wordt ontlast en krijgt daarmee meer rust en overzicht over zijn of haar financiën. Met de pilot geven we als gemeente invulling aan een missende schakel in de sluitende aanpak schulden.”

MEER RUST EN OVERZICHT Budgetbeheer is een vorm van (preventieve) financiële dienstverlening waarbij het geld van een inwoner tijdelijk of structureel wordt beheerd door een instantie. Voor Gorinchem gaat Avres dit uitvoeren. Na toestemming van de inwoner beheert Avres zijn of haar inkomsten en betaalt (een deel van) de vaste lasten. De inwoner krijgt een bedrag uitgekeerd waar overige uitgaven van gedaan kunnen worden. Afspraken over welke vaste lasten er door Avres worden betaald, hoeveel geld de inwoner krijgt uitgekeerd en of er gespaard wordt, worden vastgelegd in een zogenaamd budgetplan. 

De inwoner wordt ontlast en krijgt daarmee meer rust en overzicht over zijn of haar financiën. Doordat de vaste lasten door Avres worden overgemaakt, worden eventuele betaalachterstanden voorkomen. De pilot budgetbeheer biedt intensievere hulp dan alleen hulp bij de thuisadministratie en financieel advies, maar is lichter dan (door de rechter opgelegde) bewindvoering.

DOELGROEP De pilot is voor inwoners als er geen hulp bij financiën vanuit het netwerk geboden kan worden en de inzet van andere bestaande voorzieningen niet voldoende is. Inwoners die een hoger risico lopen op problematische schulden, ondersteuning krijgen van een zorgaanbieder en een inkomen hebben tot 150% van de bijstandsnorm zoals mensen met dementie, licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, psychiatrische aandoening en/of mensen met een verslaving komen in aanmerking voor deelname aan de pilot.  

DUUR PILOT De pilot duurt twee jaar. Na twee jaar wordt bepaald op basis van de resultaten of preventief budgetbeheer structureel in de dienstverlening wordt opgenomen. De inzet van preventief budgetbeheer is onderdeel van de ambitie van het college om te komen tot een sluitende aanpak schulden. Deze aanpak past binnen het Integraal Sociaal Beleid van gemeente Gorinchem waarbij iedereen ertoe doet en actief naar mensen wordt omgekeken. De gemeente zet zich samen met partners in voor een gezonde leefstijl, een prettige leefomgeving en dat iedereen kan meedoen en passende ondersteuning en zorg krijgt.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie